עידכוני חוקים ותקנות

עדכוני רגולציה לנותני שירותים פיננסים

רשות ניירות ערך נדרשה לשאלה הבאה: האם בעל רישיון רשאי לבצע את הליך בירור הצרכים הראשוני מול מי שקיבל ייפוי כוח מתמשך?

הגבלים עסקיים ותחום דיני תחרות: רשות התחרות ממליצה לאמץ אסדרה ביחסים שבין פלטפורמות מקוונות לבין משתמשים עסקים בדין הישראלי

רשות ניירות ערך פירסמה חוזר "NO ACTION"

המלצות עיקריות להגנה על פרטיות הציבור במסגרת עריכת חקירות אפידמיולוגיות מאת הרשות להגנת הפרטיות

המדינה והמעסיקים ישאו בעלות ימי בידוד של עובדים

פרטיות בשימוש באפליקציות להעברת כספים - מסמך של הרשות להגנת הפרטיות

חוות דעת של הרשות להגנת הפרטיות בנוגע לשימוש בכלי הטכנולוגי של השב"כ

רשות ניירות ערך - פרסום חדש בנושא בעלי רישיון

מינוי ממונה הגנה על הפרטיות בארגון ותפקידיו

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות

דגשים והמלצות ללמידה מרחוק בתקופת הקורונה

אודיט,  בית אשרא, דרך מנחם בגין 65 ת"א | טלפון: 03-5616303 | פקס: 03-5616304 | מייל: info@audit-fa.co.il
ליצירת קשר מהירה שילחו הודעה בוואטסאפ