Add to Calendar
top of page

דיני צרכנות: סיכום עיצומים וקנסות לשנת 2019

האם עורך דין צרכנות לעסקים היה יכול לחסוך כסף רב לחברות אשר קיבלו קנסות מהרשות להגנת הצרכן? התשובה היא, בהחלט כן. בתחילת שנת 2015 נכנסו לתוקפן הוראות חוק הגנת הצרכן המסמיכות את הרשות לצרכנות וסחר הוגן להטיל עיצומים מנהליים וכן עיצומים כספיים על עוסקים בשל הפרות של הוראות דיני צרכנות.

אנו באודיט, כגוף המתמחה בתחום הביקורות בחברות בכלל ובתחום האכיפה המנהלית של דיני צרכנות ברשתות שיווק בפרט, עקבנו אחר פעילותה של הרשות לצרכנות וסחר הוגן בתחום האכיפה וניתחנו את הממצאים. הנה סיכום של קנסות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לשנת 2019.


סכום העיצומים הגבוהים ביותר ב- 2019


נתונים אודות התפלגות העיצומים לפי תחום הפעילות והיקפם

לגבי מפר שאינו תאגיד

לסיכום, ניתן לראות כי תחום התקשורת נמצא בראש הרשימה מבחינת סכומי העיצומים שהתקבלו. עוד דבר ברור הוא, שאין תחום אשר "חף" מקנסות. כל תחומי המשק נחשפו וקיבלו עיצום כספי מבית הרשות להגנת הצרכן. הפרות בתחום רגולציה מסחרית, עסקת מכר מרחוק, מדיניות החזרת מוצרים, ביטול עיסקה, מדיניות החזרה, חובת סימון מוצרים ואיסור הטעיה - כל אלה היו רק חלק ממנת חלקן של החברות שביצעו את ההפרות בתחום דיני הצרכנות.

הרשות להגנת הצרכן חילקה קנסות בשווי עשרות ומאות אלפי שקלים. בעל עסק, רוצה להגן על עצמך מבלי להסתכן בקבלת קנסות מהרשות להגנת הצרכן? אתה צריך עורך דין לדיני צרכנות לעסקים, אשר מכיר את דיני הצרכנות ויכול לסייע לך במגוון פעולות מניעה וצימצום של קנסות.

עורך דין לענייני צרכנות יכול למנוע את הקנסות המיותרים הללו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים! חסוך את הכסף הזה ונתב אותו לגדילת העסק, שיווק וכדומה. יש המון דברים שאפשר לעשות איתו!

מוזמנים לקבל ליווי ותידרוך של עורך דין בנושא ציות ואכיפה מנהלית בדיני צרכנות ולחסוך זמן יקר, פגיעה במוניטין, ובעיקר – כסף רב.


עורך דין לצרכנות לעסקים מיכאל גילינסקי הוא ראש מחלקת רגולציה אצלנו במשרד. מוזמנים ליצור עימו קשר לכל שאלה בנושא: michaelg@audit-fa.co.il

Comentários


bottom of page