Add to Calendar
top of page

נוהל המשכיות עסקית לצד וירוס קורונה covid-19

ישראל, וכל העולם חווים משבר. משבר אמיתי שנובע מהתפשטות וירוס הקורונה אשר גורם לתחלואה גבוהה ולמוות במקרים הקשים שלו. משבר זה משפיע על כל רמות החיים, בין אם ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה החברתית, המקומית והעולמית, אך בעיקר ברמה העיסקית, ועל כך יעידו בורסות העולם הנמצאות בצניחה. כל ארגון וחברה נדרשים להמשכיות עסקית שתאפשר לו התאוששות מהירה לאחר אסון, אך לא כל האירגונים ערוכים לשעת חירום ולכן מסתכנים באיבוד הכנסות רבות. מהי המשכיות עסקית ולמה היא כל כך חשובה לקיום הארגון? המשכיות עסקית היא צורת ניהול המתייחסת לכלל הפעולות שנדרש אירגון לבצע כדי להבטיח שפונקציות עיסקיות קריטיות תהיינה זמינות ללקוחות, ספקים, רגולטורים וגופים אחרים בעלי עניין בארגון. פעילויות אלו כוללות מטלות כגון כתיבת נוהל לשעת חירום ניהול פרויקטים, מערכת גיבויים, בקרת שינויים, ותכנון עתידי.


המשכיות עסקית מתייחסת בעיקרה להתכוננות והתארגנות להשגת יכולת התאוששות מהירה לאחר האסון.

ארגונים רבים לא נערכו בזמן לאירוע חירום, כמו וירוס קורונה המאיים על האנושות כולה, אשר יכול להביא להפסקת הפעילות העסקית שלהם. אירגונים אחרים, בעלי מודעות לנושא, לא איפיינו בהכרח את הצרכים והפתרונות הנדרשים ולכן סכנת חוסר התאוששות עיסקית מרחפת מעל פני העסק.


נוהל המשכיות עיסקית הוא אוסף של הגדרות, מדיניות וקווים מנחים של הנהלת החברה בנושא ההערכות לחירום. בנוהל זה נסקרים חלק מהנתונים הבאים: הגדרת תרחישי חירום ודרך פעולה בהם, הגדרת מסגרת ניהולית וממונים בזמן חירום, זמינות מערכות וזמינות מידע, מיפוי תהליכי הליבה של האירגון הקריטיים להמשך הפעילות העיסקית ועוד.


ממשלת ישראל עוסקת בימים אלה במתן צווים והגבלות ולא נותנת מענה אמיתי לעסקים שמצויים בסכנת פגיעה והתמוטטות, בין אם מדובר בעסקים קטנים, בינוניים ואפילו גדולים. לכן, כל עסק מחויב לעשות את מירב המאמצים בכדי להישאר רלוונטי ובתוך כך יש לתת עדיפות גבוהה להכנת נוהל המשכיות עיסקית, אשר יכול להשפיע על עתיד החברה. חברות שלא עושות את ההתאמה למצב בו כרגע אנו נמצאים עלולות להצמצמם במקרה הטוב, ואף להיסגר במקרה הפחות טוב. עסקים רבים כבר הוציאו לחל"ת ואף פיטרו אלפי עובדים. לכן, פנו אלינו עוד היום כדי לייצר לאירגון שלכם נוהל המשכיות עיסקית שייגן עליכם גם בימים חסרי וודאות אלה. אודיט מספקת שירותי כתיבת נהלים ובהם נוהל המשכיות עיסקית ותשמח לעזור גם לעסק שלכם עם רציפות תפקודית עיסקית גם בשעת חירום, כפי שנכפה עלינו בימים אלו.


כמו כן, אתם מוזמנים לשלוח שאלות בנושא במייל ונשמח לעזור ולייעץ. בתקווה לימים טובים ושקטים יותר!

Comentarios


bottom of page