Add to Calendar
top of page

METOO# בשוק העבודה


מיניות הייתה מאז ומעולם נושא בוער, תרתי משמע, כאשר הגבולות המיניים בכל תרבות ולאורך השנים השתנו וממשיכים להשתנות. רק בשנה החולפת הועלו עשרות מיליוני פוסטים בנושא הטרדה מינית ברשתות החברתיות, הרשת רעשה וגעשה ופרשיות מיניות רבות התגלו בזו אחר זו. על רקע התפוצצות פרשת ההטרדות המיניות בהוליווד, קמפיין Metoo# צבר תאוצה וחשף פרשיות ציבוריות רבות.

מרביתנו נמצאים בעבודה יותר מאשר בבית והעובדות מראות כי 4 מכל 10 נשים חוו הטרדה מינית במקום העבודה! לאור נתון מדאיג זה מעסיקים רבים הפנו תשומת לב רבה למתרחש במקום העבודה שלהם וגילו כי יש צורך בבדיקה ובחינה מחודשת של ערכי היסוד ונורמות ההתנהגות באירגונים עסקיים, זאת לצד הצורך בהכרות טובה יותר עם דרישות החוק למניעת הטרדות מיניות ויישומו בשטח.

למרות רצון המנהלים לשפר את תקינות היחסים בין העובדים במקום העבודה, רבים מהם כלל לא מודעים לעובדה כי האחריות של האירגון בגין הטרדה מינית תהיה גם במקרה של אי פעולה ולא רק במקרה של הטרדה. תאגיד שמנהלו לא נקט את הפעולות המתחייבות כדי למנוע או לברר תלונה על הטרדה מינית עשוי לעבור על החוק ולשאת בתוצאות מרחיקות לכת!

מעבר לחוק היבש, קיימת הסכמה רחבה כי תאגיד שטומן ראשו בחול ולא מטפל בנושא ההטרדה המינית על פי חוק פוגע בעצמו מבחינה תדמיתית-תקשורתית, עסקית-כלכלית וכמובן גם ערכית.

מניעת הטרדה מינית

איך תוכלו לדעת שהכל מתנהל באופן תקין בארגון שלכם? איך תוכלו למנוע ניצול יחסי מרות במקום עבודתכם? אודיט בקרה וביקורת פיתחה לארגונים תכנית בדיקה ייחודית שנבנתה במטרה לענות על הצורך של תאגידים וחברות למלא את חובתם וליצור סביבת עבודה נאותה ובטוחה לעובדות ולעובדים שלהם.

"תכנית בדיקה מיוחדת בנושא היערכות ואכיפה למניעת הטרדות מיניות בארגון"


התוכנית פותחה על ידי צוות המומחים של אודיט בקרה וביקורת. בתכנית נערוך בחינה מדוקדקת ומקיפה של קיום הוראות החוק למניעת הטרדות מיניות לצד הצעות ייעול ופיתוח כלים אפקטיביים ליישום החוק ולצמצום חשיפת התאגיד לתביעות ו/או פגיעה מיתוגית בגין התנהלות לא תקינה/פלילית.

במסגרת הבדיקה המוצעת אנו נקיים בין היתר:

  1. בחינת המצב הקיים בתאגיד, בכל הקשור ליישום חוק מניעת הטרדות מיניות –התשנ"ח 1998

  2. בדיקת וקביעת תהליכי טיפול בתלונה ומינוי ממונים

  3. הסדרת נהלים והטמעתם בתאגיד

  4. קיום הדרכות והרצאות בארגון בנושא

הבטיחו לעובדות ולעובדים שלכם עוד היום סביבת עבודה שוויונית, בריאה ותקינה!

מוזמנים לפגישת הכרות ללא עלות וללא התחייבות!

לפרטים ושאלות נוספות אנא פנו לרו"ח חובב ריקה או עו"ד מיכאל גילינסקי בטלפונים: 052-5677755 או 052-4326617

bottom of page