המלצות אבטחת מידע לעבודה מרחוק

עבודה עם מחשבים \ טלפונים ניידים

עידכוני רשות לניירות ערך בעת וירוס קורונה

עידכונים מהרשות לניירות ערך בעת חירום שנוצרה עקב וירוס הקורונה

אבטחת פקודות מאקרו (Macros) ביישומי Office

.אירגון סייבר ישראל פירסם לא מזמן מסמך אבטחת פקודות מאקרו ביישומי אופיס
.הנה לפניכם המלצות פרקטיות כיצד להתגונן מפני תקיפות העושות בפקודות שימוש

רשות התחרות, הרשות להגנת הפרטיות והרשות להגנת הצרכן ישתפו פעולה באתגרי הכלכלה הדיגיטלית

הצוות המשותף ישלב ידיים לקידום אסדרה, פיתוח כלים מתקדמים ושיתופי פעולה למען הגנה על מידע אישי ופרטיות המשתמשים, מניעת הטעיות צרכניות, הקפדה על תנאי שימוש הוגנים והפחתת חסמים לתחרות – במטרה להיטיב עם הציבור בישראל. 

הרשות להגנת הפרטיות - פיקוח רוחב

מערך אכיפה - פיקוח רוחב מקיים פיקוחי רוחב מגזריים או נושאיים לבחינת יישום חוק ותקנות הגנת הפרטיות במשק הישראלי

הרשות לניירות ערך - מקבץ תובנות

מחלקת השקעות ברשות לניירות ערך פירסמה את מקבץ התובנות בנושאי רישוי ופיקוח על יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים. לפניכם התקציר

עדכוני רגולציה - הרשות לניירות ערך

הרשות לניירות ערך פרסמה השבוע מספר תשובות לשאלות בנושא איסור הלבנת הון...

תיקון חוק איסור הלבנת הון הטלת עיצום כספי על נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון

ביום 14.3.2017 העבירה וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017, המאפשרת הטלת עיצום כספי על נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון. להלן עיקרי החובות שמוטלות על נותן שירות עסקי מכח חוק איסור הלבנת הון...

שימוש במצלמות המעקב במקום העבודה

לצד ההנחיה מפרסמת הרשות להגנת הפרטיות מסמך קווים מנחים, המשמש כלי לבחינה כי נעשה שימוש חוקי ולגיטימי במצלמות המעקב במקומות העבודה...

פורסמה הנחיית רשם מאגרי מידע בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר

אודיט מתכבדת לעדכן אתכם בהנחיות החדשות שפרסמה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בדבר פרשנות ויישום הוראות החוק בעניין דיוור ישיר...

זירת סוחר

ביום 20.06.2017 פורסמה הצעת תיקון לחוק ניירות ערך, תשע"ז – 2017 (להלן: "התיקון").

מטרת התיקון לקבוע איסור מפורש על מסחר באופציות בינאריות בזירת סוחר, וזאת בין אם הזירה פונה ללקוחות בישראל ובין אם היא פונה ללקוחות מחוץ לישראל...

תיקון צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהלי תיקים​ ​

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 05.06.2017 את נוסח התיקון של צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א – 2010 (להלן: "הצו"). מטרת התיקון היא...

תקנות הגנת הפרטיות - אבטחת מידע

ברצוננו לעדכנכם בתקנות החדשות אשר תוקנו ע"י שרת המשפטים בעניין הגנת פרטיות לאבטחת מידע המצוי במאגרי מידע (מצ"ב). תקנות אלו ייכנסו לתוקפן בעוד מספר חודשים, אך לאור היקף הפעילות הנדרש מכם אנו ממליצים לכם...

ניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור - דגלים אדומים

ארגונים ללא כוונת רווח מהווים מגזר חשוב מאוד המשמש עוגן לפעילות החברה האזרחית. יחד עם זאת, מגזר חשוב זה חשוף גם לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. מידת הסיכון הנשקפת משתנה בהתאם למאפייניהם וכן בהתאם למנגנוני הפיקוח והבקרה החלים עליהם...

אכיפה מנהלית בדיני צרכנות

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן עומדת בקרוב, בדומה לרגולטורים אחרים, לקבל בחקיקה סמכויות אכיפה מנהליות. שינוי זה הינו חלק מ...

Please reload