Add to Calendar
top of page

ביקורת פנימית בענף המלונאות 

Hotel Room

ענף המלונאות הוא ענף דינאמי במיוחד החשוף ברמת סיכון יומיומית לסיכונים. הענף מאופיין בשיעור תחלופת עובדים גבוה וברובו עובדים לא מקצועיים המשתכרים שכר נמוך. כל אלה עלולים לחשוף את האירגון לכשלים תפעוליים, אי סדרים, גניבות ומעילות.

 

לשם כך, קיים הצורך המתמיד בבקרה פנימית בתחום.
 
המודל שלנו לביקורת פנימית אפקטיבית בענף המלונאות הינו שילוב של מספר סוגי ביקורת:
 

• ביקורת פנימית על מערכים שונים בתפקוד המלון ו/או הרשת כגון מערך השכר, מערך הרכש, תשלומים לספקים, התחשבנויות שונות וכדומה

• ביקורת פתע ביקורות לא מתוכננות מראש במלונות בנושאים שונים כגון ספירות מלאי, ספירות קופות, ניצול כ"א, אבטחה ועוד

• ביקורת לקוח סמוי ביקורת לקוח סמוי על נושא של שלמות הכנסות, עמידה בנהלים, מדידת איכות השירות, מדידת התפעול, טעם, ריח, חוויה וכדומה

• ניתוח אירועים חריגים בכל אימת שמתגלה אירוע חריג כגון מעילה של עובד, תחקור הנושא, הפקת לקחים ופגמים בבקרות ושיפורן למניעת הישנות המקרים

נושאים הנבדקים בתהליך הביקורת
 

  • הכנסות

  • גזברות וקופות

  • רכש וקניינות

  • מלאי ומחסנים

  • הרשאות וניהול משתמשים

  • הוצאות אירוח מיוחדות COMP, OTH

  • שכר ומשאבי אנוש

  • מעגלי אבטחה ובקרות כניסה

  • הטבות חברי מועדון

  • מערך הביטחון והבטיחות במלון

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות
ליצירת קשר 
03-5616303 | hovavr@audit-fa.co.il

bottom of page