Add to Calendar
 

הרצאה בנושא תקנות הגנת הפרטיות - עמותות

12 במאי 2019, 6:00:00

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

התקנות הסדירו לראשונה את רמת האבטחה המינימלית בה מחויבים בעלי מאגרים ומחזיקי מאגרים. במסגרת זו נדרשים אלו לקביעת מדיניות, נהלים, בקרות ופעילויות נוספות בהתאם למאפייני המאגר.

Screenshot_2.png

מצגות הכנס

1/5