Add to Calendar
 

כנס תקנות הגנת הפרטיות - המרכז הבינלאומי לכנסים

23 בספטמבר 2019, 6:00:00

הכנס המקצועי להדרכה מעשית ליישום החוקים החדשים להגנת הפרטיות ואבטחת המידע בישראל

Screenshot_2.png

מצגות הכנס

1/12