Add to Calendar
top of page

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לאירגונים

12 ביוני 2019 בשעה 6:00:00

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). התקנות הסדירו לראשונה את רמת האבטחה המינימלית בה מחויבים בעלי מאגרים ומחזיקי מאגרים. במסגרת זו נדרשים אלו לקביעת מדיניות, נהלים, בקרות ופעילויות נוספות בהתאם למאפייני המאגר. 


Screenshot_2.png

מצגות הכנס

bottom of page