Add to Calendar
top of page
Stocks
REKA SHAKOOF.png
barnea_logo_d.jpg

חברה ציבורית - מהנייר לבורסה- כל מה שתצטרכו לדעת בנושא

הרצאה של עו"ד מיכאל גילינסקי מאודיט בקרה וביקורת: יחסים אמביוולנטיים – הדירקטוריון, שומרי הסף ונושאי משרה בארגון
 

חברה ציבורית נדרשת כיום למינוי של מספר שומרי סף בתוך הארגון.
חלקם מכח דין וחלקם מכח כללי ממשל תאגידי או החלטה פנימית של הארגון. תפקידם של שומרי הסף הוא לשמור על כללי המינהל התקין ולסייע לארגון להימנע מהפרות חוק .

מארג היחסין בין כל הגורמים הפועלים בחברה: דירקטוריון, שומרי סף ונושאי משרה אחרים, אינו פשוט כלל ועיקר. כך, יתכנו מקרים בהם הגדרות לא ברורות של תפקידי כל אחד משומרי הסף עשוי ליצור כפילויות או חוסר יעילות ולהעמיס על עבודת הדירקטוריון. כמו כן, עשוי לעיתים להיווצר מתח בין נושאי המשרה ושומרי סף עקב עמדות מנוגדות בנושאים מסויימים, מה שאף עשוי לפגום בתקינות ההליכים בחברה.

בהרצאה נסקור את תפקידם של שומרי הסף השונים בארגון: מבקר פנים, יועץ משפטי, ממונה אכיפה, קצין ציות וכו'... ונציג את תפקידם בארגון, את מערכת היחסים שבין אורגנים אלו והדירקטוריון וניתן מספר כלים שיוכלו לסייע בניהול מארג זה באופן יעיל.


קהל היעד 

מנכ"לים, סמנכ"לים, סמנכ"לי כספים, מבקרי פנים.

ההדרכה ללא עלות והתחייבות מצידכם

בואו נישאר בקשר

03-5616303

  • White Facebook Icon

עקבו אחרינו בפייסבוק

bottom of page