Add to Calendar
top of page

 רשות ניירות ערך הוציאה טיוטת הוראות למבקשי רישיון ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי

הטיוטה כוללת הצעות לחקיקה, חקיקת משנה והוראות בנושאים הבאים:

  • טיוטת הוראה למבקשי ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי

  • טיוטת תקנות אגרות למבקשי ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי

  • טיוטת עדכון רשימת הגורמים המפוקחים עליהם תחול רשימת נסיבות לבחינת פגם במהימנות על ידי הרשות - הוספת בעל רישיון למתן שירות מידע פיננסי. לעמוד המידע באתר הרשות ליחצו פה.

 רשות ניירות ערך הוציאה טיוטת הוראות למבקשי רישיון ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי

bottom of page