Add to Calendar
top of page

דגשים והמלצות ללמידה מרחוק בתקופת הקורונה

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, הרשות מפרסמת מסמך עדכני בנושא הגנת פרטיות תלמידים בלמידה מרחוק: דגשים והמלצות להתנהלות בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה.


להמשך קריאה

דגשים והמלצות ללמידה מרחוק בתקופת הקורונה

bottom of page