Add to Calendar
top of page

דו"ח פעילות של הרשות להגנת הפרטיות לשנת 2019-2020

הרשות להגנת הפרטיות פירסמה דו"ח פעילות מקיף  לשנים 2019-2020.

כפי שניתן להתרשם מפעילות הרשות המוצגת בדו"ח, אין ספק שהקורונה עשתה לנו בית ספר! 🙈🙈🙈🤓🤓🤓

שנת 2020 הייתה שנת *שיא* בתולדות הרשות להגנת הפרטיות מבחינת היקפי פעילותה והן מבחינת מידת השפעתה ומעורבותה בכל הנוגע להגנה על הזכות לפרטיות של הציבור. 

לדו"ח המלא כנסו 

דו"ח פעילות של הרשות להגנת הפרטיות לשנת 2019-2020

bottom of page