Add to Calendar
top of page

המדינה והמעסיקים ישאו בעלות ימי בידוד של עובדים

חוק מימון ימי הבידוד לעובדים עבר בקריאה שנייה ושלישית.

על פי ההסדר, שיהיה תקף עד חודש מרץ, עובד שנמצא בבידוד לא יקבל שכר על יום הבידוד הראשון בלבד. זאת, באמצעות פדיון יום מחלה או חופשה. כמו כן, לעובדים ינוכו עד ארבעה ימי מחלה. זאת בזמן שהעצמאים מחוץ למתווה.

עלות יתר ימי הבידוד תתחלק בין המעסיקים למדינה. עסקים עם עד 20 עובדים, ישלמו 25% מעלות ימי הבידוד, כשהמדינה תממן את היתר. בעסקים עם יותר מ-20 עובדים, עלות ימי הבידוד תחולק שווה בשווה בין המעסיק למדינה.


לכתבה המלאה


המדינה והמעסיקים ישאו בעלות ימי בידוד של עובדים

bottom of page