Add to Calendar
top of page

חוות דעת של הרשות להגנת הפרטיות בנוגע לשימוש בכלי הטכנולוגי של השב"כ

הרשות להגנת הפרטיות מציינת כי לאור הרחבה משמעותית מאוד של מערך החקירות האפידמיולוגיות בעת האחרונה, מתקיימות כיום בישראל לכל הפחות בין 4,000 ל-6,000 חקירות אפידמיולוגיות מדי יום. על רקע נתון זה, ובראי נתוני התחלואה נכון להיום, אין קושי מעשי לביצוע חקירה אפידימיולוגית אנושית בזמן אמת ובאותו היום לכל מי שאובחן כחולה מאומת. לפיכך, ההצדקה המרכזית שהיתה בתחילת המשבר לעשות שימוש בכלי הטכנולוגי של השב"כ, אינה רלוונטית עוד.


לחוות הדעת המלאה ליחצו כאן 

חוות דעת של הרשות להגנת הפרטיות בנוגע לשימוש בכלי הטכנולוגי של השב"כ

bottom of page