Add to Calendar
top of page

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת מסמך שמטרתו להנגיש לציבור את הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות במסגרתו היא מבהירה את הסדרי השימוש במצלמות מנקודת מבט של הגנה על פרטיות הפעוטות וצוותי המעונות.


להמשך קריאה


חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות

bottom of page