חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת מסמך שמטרתו להנגיש לציבור את הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות במסגרתו היא מבהירה את הסדרי השימוש במצלמות מנקודת מבט של הגנה על פרטיות הפעוטות וצוותי המעונות.


להמשך קריאה


חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות