Add to Calendar
top of page

פקודות מאקרו ביישומי אופיס

מערך הסייבר הלאומי פירסם לא מזמן מסמך אבטחת פקודות מאקרו ביישומי אופיס. הנה לפניכם המלצות פרקטיות כיצד להתגונן מפני תקיפות העושות בפקודות שימוש.


לקריאה

פקודות מאקרו ביישומי אופיס

bottom of page