Add to Calendar
top of page

פרטיות בשימוש באפליקציות להעברת כספים - מסמך של הרשות להגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות חווה דעתה בנושא פרטיות בשימוש באפליקציות להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק. במסמך מדגישה הרשות כי יש לתת את המשקל הראוי בהפעלת אפליקציות מסוג זה להגנה על פרטיות המשתמשים ובמיוחד על קבלת הסכמה לרישום ולשימוש בהם. למסמך המלא ליחצו פה

פרטיות בשימוש באפליקציות להעברת כספים - מסמך של הרשות להגנת הפרטיות

bottom of page