Add to Calendar
top of page

רשות ניירות ערך - פרסום חדש בנושא בעלי רישיון

בעקבות משבר הקורונה קמו קשיים בקיום הוראות הקבועות בחוק הייעוץ ובצו איסור הלבנת הון החל על מנהלי תיקים בעת מתן שירותים מרחוק. כיום, לאחר תיקונים בחוק, רשות ניירות ערך פרסמה מסמך בנושא הצטרפות לקוח ומתן שירותים מרחוק. לפניכם המידע המלא בנושא.


להמשך קריאה

רשות ניירות ערך - פרסום חדש בנושא בעלי רישיון

bottom of page