Add to Calendar
top of page

ביקורת מערכות מידע

הסביבה העסקית מאופיינת מטבעה בתנאים של אי ודאות ובמורכבות רבה, החושפים את האירגון לסיכונים עסקיים וטכנולוגיים בכל הקשור לפעילותו השוטפת ולמידע השמור אצלו. מערכות המידע הן משאב חיוני בארגון וחלק משמעותי בהתנהלות העסקית ולפיכך הגנה ואבטחה של מערכות המידע והנתונים בהן הן הכרח המציאות.


ביקורת מערכות מידע מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הביקורת בחברות. ביקורת זו מציפה סיכונים בתהליכי העבודה ובמערכות המידע בארגון. המידע הנצבר מסייע לארגון בפיתוח בקרות מונעות שיפחיתו את הסיכון לאי דיוקים בנתונים המופקים על ידי מערכת המידע שלו.


מערכות המידע הן אחד המשאבים החיוניים ביותר בארגון. האיומים עליהן רבים ומגוונים, ולפיכך, הגנתן ואבטחתן היא הכרחית.


אנשינו משלבים ידע וניסיון בתחומי הביקורת בשילוב מומחיות בתחום מערכות המידע.


ביקורת מערכות מידע


בין השירותים שאנו מציעים בתחום ביקורת מערכות מידע:


  • ביקורת, הכנה, יישום והטמעה של תקנות הגנת הפרטיות

  • ביקורת, הכנה, יישום והטמעה של תקנות הרגלוציה האירופאיות GDPR

  • ביקורת מערכות מידע ממוחשבת

  • סקירת בקרות בתהליכים עסקיים

  • מתן פתרונות בניהול סיכונים במערכות ERP

  • ניהול ואבטחת מידע

  • גיבוש ובניית תכנית להמשכיות עסקית (BCP)

  • גיבוש ובניית תכנית להתאוששות מאסון (DRP)

  • בחינת התאמת מערכות מידע להוראות ניהול ספרים

Comments


bottom of page