Add to Calendar
top of page

5 תנאים לבחירת מבקר פנים | כיצד לבחור מבקר פנים


מבקר הפנים הוא שומר הסף של הארגון אשר מתמנה ע"י ההנהלה ויכול להיות עובד החברה או מומחה חיצוני העוסק בביקורת פנימית. מטרת הביקורת הפנימית היא לבחון את התנהלות הארגון ולבדוק האם יעדי הארגון מתממשים תוך שמירה על כספו ורכושו של הארגון. למרות שמבקר הפנים נבחר על ידי הנהלת הארגון, עצמאות מבקר הפנים היא קריטית לביצוע תפקידו כראוי.

ביקורת פנים | מבקר פנים | כיצד לבחור מבקר פנים

כיום קיימת חובה למנות מבקר פנים בכל גוף ציבורי, תאגיד בנקאי ותאגיד ביטוח. על פי חוק הביקורת הפנימית מבקר פנים נדרש לבצע מבחן התאמה טכני ולעמוד בקריטריונים מצטברים. הנה הם לפניכם: 1. מבקר הפנים חייב להיות אדם יחיד ולא חברה (כלומר, פירמת רו"ח לא יכולה לתפקד כמבקר פנימי) 2. מבקר הפנים חייב להיות תושב ישראל 3. מבקר הפנים לא הורשע בעברו בעבירה שיש עימה קלון 4. על מבקר הפנים להיות בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל / בחו"ל או בתפקיד עו"ד/רו"ח 5. מבקר הפנים רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת או השתתף בהשתלמות מקצועית שאושרה ע"י לשכת המבקרים הפנימיים

מעבר לכל התנאים ההכרחיים לבחירת מבקר פנים, חשוב ומומלץ לבדוק כמה שנות ניסיון יש למבקר הפנים, עם אילו חברות הוא עבד בעבר, איזה ידע תיאורטי יש לו והאם הוא חבר באיגוד מבקרי הפנים. בדיקה של כל הפרמטרים הללו תעזור לכם לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר לאירגון שלכם ולבחור במבקר הפנים המתאים לכם. למשרדנו ניסיון רב וידע מעמיק בביצוע ביקורת פנים החל משנת 2004 ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה או בקשה.

Comments


bottom of page