Add to Calendar
top of page

האם תוכנית למניעת שחיתויות ACP יכולה למנוע את העובדה שחברות ענק מואשמות במתן שוחד ושחיתות?


סקר אירגון השקיפות העולמי שפורסם בתקשורת מדווח כי 60% מהציבור בישראל מסכימים לרכוש מוצרים במחיר גבוה יותר מחברות מסחריות נקיות משחיתות. עוד דווח כי 63% מהישראלים שהשתתפו בסקר טענו שרמת השחיתות בישראל גברה בשנתיים האחרונות ו- 67% מהישראלים סבורים שהאזרחים יכולים להשפיע במלחמה בשחיתות.

חברת שיכון ובינוי הייתה בכותרות לאחרונה משום שהעבירה תשלומים בלתי־חוקיים לחו"ל. האם היה שוחד בשיכון ובינוי? אם כן, זוהי אימת רואי החשבון שלה, שגם אחראיים למחדל זה, אף על פי שכמעט בלתי־אפשרי לזהות תשלומי שוחד בדו"חות כספיים. המעצר של בכירי שיכון ובינוי, מבקר הפנים ורואה החשבון בהקשר של תשלומי שוחד לכאורה בחו"ל של החברה הנכדה SBI אשר פועלת בתחום התשתיות באפריקה, והחקירות בשפיר הנדסה לגבי תשלומי שוחד במסגרת הפעילות ברומניה – כל אלה מגיעים לכותרות בתקופה של סגירת "פתחי המילוט" של רואי חשבון בחברות הציבוריות מאחריות לעבירות על החוק. עבירה זאת איננה סוגיה חשבונאית אך עדיין רואי חשבון רבים יכולים להיות אחראים ולתת את הדין גם במקרה זה. כמו כן, גם מינוי של חוקר פרטי לצורך העניין יכול להוות פיתרון כאשר הפרשה עוד בתחילתה.

תוכנית למניעת שחיתויות

במסגרת ביאור העלויות בדו"חות שיכון ובינוי נתגלה כי חברות מסוימות הפועלות בחו"ל לא קיבלו קבלות או מסמכים בגין הוצאות מסוימות ששולמו מתוך הכנסותיהן בקשר לעבודות שביצעו, וכי הוצאות אלה אושרו על ידי הנהלותיהן ועל ידי בעלי מניותיהן ונכללו בדו"חות על בסיס אישור זה. גילוי זה הוא בגדר שפה מכובסת לתיאור אפשרי של תשלומי שוחד, שמעידה על כך שדירקטוריון והנהלת שיכון ובינוי, וגם מן הסתם רואי החשבון, היו מודעים לכך.

במצב זה כל הגורמים המעורבים נמצאים בתסבוכת, שהרי בדרך כלל האחריות שלהם נעצרת בשאלה אם היו מודעים או צריכים היו להיות מודעים לתשלומי השוחד בו. במקרה זה – אין ספק כי הם היו מודעים אליהם.

איך מזהים תשלומי שוחד בדו"חות כספיים?

הדבר קשה עד כמעט בלתי אפשרי, משום שהם מוסווים היטב בסעיפי ההוצאות הלגיטימיות וקשה לעקוב אחריהם. אפילו שתשלום שוחד איננו מוכר כהוצאה לצורכי מס, הרי שמבחינה חשבונאית ככל שהוא קיים, הוא צריך "להימצא" בביאור על המס התיאורטי, המסביר את הפערים בין הרווח החשבונאי להכנסה החייבת לצורכי מס.


איך אפשר למנוע מקרה עתידי של שחיתות ושוחד?

מעבר לקיומם של נהלי בקרה פנימיים, שנדרשים לזהות במיוחד עסקות בין צדדים קשורים, שאותם רואה החשבון נדרש לבקר ולתת חוות דעת על נאותות הבקרה הפנימית, ניתן לבצע תוכנית כוללת ומקיפה של אכיפת התקנות וביקורת פנימית בזמן אמת. הדרך היחידה להפחתה משמעותית של רמת הסיכון וההפסדים הכרוכים בהונאות ומעילות בארגון הינה יישום מדיניות ברורה וטיפול עקבי לאורך זמן בנושא.

חקירת הונאות ומעילות

תוכנית למניעת שחיתויות הנקראת ACP ומבוצעת ע"י המומחים של אודיט בקרה וביקורת כוללת חשיפה וחקירה של הונאות ומעילות, לרבות הונאות מחשב, הונאות חשבונאיות בדוחות כספיים וכדומה. החקירה כוללת את כימות הנזק, זיהוי מבצעי ההונאה, איתור הנכסים החסרים, איסוף ראיות לצורך ניהול הליכים משפטיים או לשם העמקת החקירה בידי גורמים רשמיים וכן אפיון המשמעויות האזרחיות והפליליות של ממצאי החקירה. החקירה כוללת איסוף נתונים וניתוחם, לרבות באמצעות כלים ממוחשבים ותשאול גורמים רלוונטיים. במסגרת התוכנית למניעת שחיתויות אנו מעניקים גם את השירותים הבאים:

סיוע במחלוקות וסיכסוכים כספיים

לא אחת, במהלך ניהול מחלוקות וסכסוכים בנושאים כספיים וחשבונאיים, נדרש בירור עובדתי של המקרה בידי מומחה, לשם הנחת תשתית ראייתית לטענות אחד הצדדים וכימות הנזק שנגרם לו. החברה מעניקה סיוע וייעוץ לנתבעים או לתובעים המעורבים בהליכים משפטיים בקשר לסכסוכים כספיים שונים ונותנת חוות דעת מומחה בבית משפט לשם הצגה וביסוס של ממצאי הביקורת החקירתית.

חשיפת אי סדרים

ניסיוננו כולל בין השאר שיתוף פעולה עם המבקר הפנימי ורואה החשבון החיצוני של התאגיד או עם מפרקים/כונסי נכסים שמונו לתאגיד, לשם סיוע בחשיפה וחקירה של הונאות או אי סדרים של עובדים, הנהלה או גורמים חיצוניים.


כמו כן, למשרדנו ניסיון עשיר. בין היתר, משרדנו ביצע ביקורת חקירתית בעניין נסיבות הקריסה של חברת קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ וכן עבור הנאמן למחזיקי אגרות החוב של חברת קאר אנד גו בע"מ, לאחר מתן צו פירוק לחברה האם של החברה.


Comments


bottom of page