Add to Calendar
top of page

תמחיר לסטארטאפים

חשבת על מוצר או שירות מושלם הפותרים צורך או בעיה כואבת, מה הלאה? מה עלויות הפיתוח של המוצר שלך ובאיזה מחיר תשווק אותו? הנה כמה נקודות למחשבה. תמחיר היא תורה שלמה העוסקת בחשבונאות הניהולית ותפקידה היא לסייע בחישוב, בניתוח וברישום עלויות של מוצרים או שירותים עבור יחידת ייצור (מחלקה, קו מוצרים, הזמנה, מוצר וכו'). התמחיר, במסגרתו נערך ניתוח העלויות, מסייע בניתוח שיעורי רווחיות ומהווה בסיס אפשרי לקביעת מחירי המכירה של המוצר או השירות. כל סטארטאפ יודע שעלות המוצר או השירות שלו היא נקודת המפנה החשובה ביותר לעסק והיא זאת שתקבע האם העסק יתקיים או ייפול. תמחיר מסייע גם בקבלת החלטות ניהוליות חשובות כגון החלטות ייצור, ביטול מחלקות או ייצור של מוצרים, קביעת מחירי מכירה, ביצוע השקעות ועוד...

לפי מה נקבע מחיר?

שאלת התמחיר אינה מתייחסת רק לעלות המוצר. תמחור המוצר ישפיע באופן ישיר גם על מיצובו ותפיסת הערך שלו בעיני הלקוח ויהווה מרכיב מרכזי בקביעת האסטרטגיה העסקית. יש גורמים רבים המשפיעים על החלטתנו: עלות ישירה – כמה חומר גלם ועבודה ישירה הושקעו בייצור? מדובר על עלות המתייחסת באופן ישיר ליחידת מוצר אחת. שינוי בכמות הייצור לא תשנה את העלות הישירה ליחידה. עלות עקיפה - מדובר על עלות שלא ניתן לייחס באופן ישיר ליחידת הייצור. זאת העלות העקיפה של ייצור המוצר. לדוגמא ארנונה, חשמל, רו"ח ועוד... את חישוב העלות העקיפה בתמחיר יש לבצע ע"י מפתחות העמסה מתאימים כמו מספר היחידות המיוצרות, שעות העבודה, צריכת חומרי גלם ועוד.

עלות משתנה- עלות משתנה מתייחסת לכל עלות המשתנה מתוקף שינוי בייצור. דוגמא לכך היא עלות חומרי גלם, שכר עובדים אך גם עלויות חשמל יכולות להשתנות עקב שינוי בהיקפי הייצור. עלות קבועה- זאת עלות שלא משתנה גם כאשר היקפי הייצור משתנים. כמו למשל שכר דירה חודשי. במקרה של גידול בכמות הייצור, העלות הקבועה ליחידה תקטן ולהפך.תמחיר לסטארטאפים


מה עוד חשוב לדעת לפני שנתמחר


שאלה מאוד חשובה שניצבת בפני כל יזם היא קביעת שיטת התמחיר.

קיימות שלוש שיטות מרכזיות לתמחור: תמחור מבוסס עלויות, תמחור מבוסס מחירי שוק ותמחור מבוסס ערך. בתמחור מבוסס עלויות, מחירו של המוצר נקבע על בסיס עלות הייצור שלו. בתמחור מבוסס מחירי שוק, התמחור הוא לפי מוצרים או שירותים דומים בשוק ובתמחור מבוסס ערך, מחירו של המוצר יקבע בהתאם לערך הנתפס שלו בעיני הצרכן הפוטנציאלי.

על ידי מענה על 3 שאלות מרכזיות תוכלו לדעת יותר על שיטת התמחור המתאימה לכם:

· האם אתם יודעים להעריך את עלות הייצור המדויקת?

· אם מדובר במוצר חדשני – האם אתם יודעים לכמת את הערך המוסף ללקוחות?

· האם תוכלו לבצע מחקרי שוק וניתוחי רגישות מעמיקים? כמובן שיש עוד הרבה שאלות לענות עליהם אך תשובה על אלה יכולות לספק נקודות התחלה טובה למדי.


הכל שאלה של (ת)מחיר? תמחיר הוא בהחלט חלק עיקרי וחשוב ביציאת מיזם אל השוק, שכן הוא ייקבע את הצלחתו (או כישלונו) של המיזם. העובדה היא כי רק אחד מתוך עשרות סטארטאפים שורד לאורך זמן ובכל זאת, סטארטאפים חדשים נוצרים כל יום. יש לקחת בחשבון כי הקמה של סטארטאפ כרוכה בתהליך ארוך ומורכב הדורש ידע מקצועי בנושאים רבים ושונים, כגון: שיווק, מימון, היבטים משפטיים, הבנה טכנולוגית, מכירות, ניהול צוות ועוד. לכן, לפני שתתאהבו במיזם שלכם בדקו היטב את כל האספקטים וכך תדעו אם החלום שלכם יכול להפוך למציאות. בהצלחה!Commentaires


bottom of page