Add to Calendar
top of page

תקנות הגנת הפרטיות והGDPR כבר כאן!


מה זה GDPR?

תקנות ההגנה על הפרטיות, או בשמה השני GDPR - General Data Protection Regulation היא אוסף של הוראות מחייבות שהוסדרו על ידי הפרלמנט האירופי, מועצת האיחוד האירופי והנציבות האירופית על מנת להגן על נושאי המידע בטריטוריית האיחוד האירופי בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים שלהם.

הרגולציה בנושא GDPR מתייחסת לאיסוף, שמירה והעברה של נתונים אישיים של אנשים פרטיים וקובעת כללים אחידים לשמירה על הפרטיות. חוק מהפכני וחדשני זה ייכנס לתוקף בסוף חודש מאי 2018 וישפיע על חברות, גופים ויחידים ישראליים באופן ניכר. תקן GDPR ייכנס לתוקפו בתאריך 25 במאי 2018.

העמידה בדרישות GDPR מחייבת בנייה ועיבוי של תהליכי בקרה על מידע ונתונים אישיים בארגון, בתחומי אבטחה פיזית ואבטחת מידע, כאשר בסופו של התהליך ייבנה מנגנון עבודה רציף המכונה DPMS: DATA PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM. אם וכאשר קיימת הפרה של התקנות, החוק קובע קנסות מנהליים העלולים למוטט את העסק כשמדובר ב 4% מהמחזור השנתי הגלובלי או 20 מיליון יורו.

על מי חלות תקנות ה GDPR?

כל ארגון (אירופאי או מחוץ למדינות האיחוד האירופאי) אשר מחזיק במידע אישי (כל מידע אשר עשוי לזהות באופן חד ערכי אזרח מדינות האיחוד האירופי) או במאגרי מידע אודות תושבי האיחוד האירופי נדרש ליישום התקנות.

GDPR ישראל


התקנות בישראל הן בעלות תחולה רחבה מהצפוי ובישראל נופתע לגלות שהן ישפיעו על עסקים רבים אונליין ואוף ליין. מעבר לכך, הרי נציגי הרשות המפקחת הישראלית (הרשות להגנת הפרטיות, לשעבר רמו"ט) הבהירו כי במהלכי עבודה לייבא ארצה רגולציה זו "לפי תנאי הארץ ותושביה" כך שבהמשך הדרך תהיה לה תחולה ישירה גם על עסקים ישראלים

gdpr תקנות הגנת הפרטיות


אודיט מתמחה בהטמעה ויישום תקנות GDPR והגנת פרטיות ומציעה את השירותים הבאים:

  • מיפוי נתונים קיימים - ביצוע של מיפוי מאגרי המידע הקיימים, רלוונטיות והתאמתם לתקנות

  • ביצוע סקר פערים (Gap Analyze) - ביצוע תהליך סדור לאיתור פערים קיימים מול דרישות התקנות

  • ביצוע סקר סיכוני הגנת מידע - ביצוע סקר הגנת מידע בהתאם לדרישות התקנות וע"פ מתודולוגיית הערכה מאושרת

  • הכנת תכנית עבודה להטמעת פערים מהתקנות וליווי אישי של יועצינו ביישומה

  • ליווי התהליך עד להשלמת היישום וקבלת אישור סיום התהליך בהצלחה מחברתנו

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ טלפון: 03-5616303 | מייל: info@audit-fa.co.il

bottom of page