Add to Calendar
top of page

האם נערכת כראוי לתקנות ההגנה האירופאיות GDPR? בחן את עצמך!

תקנות הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי (תקנות GDPR) נכנסו לתוקפן בסוף השבוע - ומשתמשים רבים הוצפו במיילים מטעם שירותים מקוונים שונים שמבקשים רשות להמשיך ולרגל אחריהם.

האם נערכת כראוי אל תקנות GDPR?

gdpr עורך דין

למידע נוסף על תקנות GDPR האירופאיות

bottom of page