האם נערכת כראוי לתקנות ההגנה האירופאיות GDPR? בחן את עצמך!

עודכן ב: מרץ 15


תקנות הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי נכנסו לתוקפן בסוף השבוע - ומשתמשים רבים הוצפו במיילים מטעם שירותים מקוונים שונים שמבקשים רשות להמשיך ולרגל אחריהם.

האם נערכת כראוי לתקנות?

למידע נוסף על תקנות GDPR האירופאיות

למידע על תקנות הגנת הפרטיות הישראליות