Add to Calendar
top of page

עו"ד מיכאל גילינסקי, שותף

ראש תחום רגולציה ושוק ההון

מיכאל גילינסקי, עו"ד, בעל תואר ראשון במשפטים, ותארים ראשון ושני (בהצטיינות) במנהל עסקים.

עבד במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ושימש כסגן לפרקליטת המדינה. במסגרת זו טיפל בתיקי עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות שונות. בנוסף, שימש כמנהל מחלקת האכיפה באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

כמו כן עבד באגף הביקורת הפנימית בכלל ביטוח, כרפרנט של החברות מקבוצת כלל פיננסים.
בהמשך, עבד במשרד רואי חשבון רוזנבלום הולצמן, שם עסק בסקרי סיכונים, סקרי ציות, ביקורת פנימית וכתיבת נהלים בעיקר בחברות בשוק ההון וגופים מוסדיים.

כחלק מהתמחותו בתחום הרגולציה, מיכאל אמון על תחום דיני צרכנות, מתפקד כעורך דין לענייני צרכנות ומטפל בנושאים שונים ביניהם: בחינת חשיפות להפרת דיני צרכנות, פרסום מטעה, ליקויים במתן שירותים לצרכן, ליקויים בחיוב צרכנים, ליקויים בהליכי ביטול עסקאות ועוד.


מיכאל מרכז במשרד את הטיפול בכלל ההיבטים הרגולטוריים בתחום דיני הגנת הפרטיות. במסגרת זו, מסייע מיכאל לארגונים מסוגים שונים להטמיע תהליכי עבודה ובקרות במטרה לעמוד בהוראות חוק הגנת הפרטיות, זאת בהתאמה לגודל הארגון והיקף פעילותו.


במסגרת עבודתו צבר ניסיון רב בביצוע ביקורות בתאגידים מהותיים בארץ ובחו"ל.


מייל: michaelg@audit-fa.co.il

טלפון נייד: 052-4326617


עו"ד מיכאל גילינסקי, שותף
bottom of page