מגזרי פעילות

תעשייה, מסחר ושירותים

פיננסים, ביטוח, השקעות ושוק ההון

עמותות ותאגידים ציבוריים 
(מלכ"רים)

מגזר פרטי (חברות, סטארטאפים, עצמאיים ושכירים)

מגזר ציבורי (תאגידים ממשלתיים ועירוניים)