Add to Calendar
top of page

תוכנית למניעת הטרדות מיניות באירגון ובמקומות עבודה

הטרדה מינית במקומות עבודה

מרביתנו נמצאים בעבודה יותר מאשר בבית והעובדות מראות כי 4 מכל 10 נשים חוו הטרדה מינית במקום העבודה! לאור נתון מדאיג זה מעסיקים רבים הפנו תשומת לב רבה למתרחש במקום העבודה שלהם וגילו כי יש צורך בבדיקה ובחינה מחודשת של ערכי היסוד ונורמות ההתנהגות באירגונים עסקיים, זאת לצד הצורך בהכרות טובה יותר עם דרישות החוק למניעת הטרדות מיניות ויישומו בשטח.

למרות רצון המנהלים לשפר את תקינות היחסים בין העובדים במקום העבודה, רבים מהם כלל לא מודעים לעובדה כי האחריות של האירגון בגין הטרדה מינית תהיה גם במקרה של אי פעולה ולא רק במקרה של הטרדה. תאגיד שמנהלו לא נקט את הפעולות המתחייבות כדי למנוע או לברר תלונה על הטרדה מינית עשוי לעבור על החוק ולשאת בתוצאות מרחיקות לכת. מעבר לחוק היבש, קיימת הסכמה רחבה כי תאגיד שטומן ראשו בחול ולא מטפל בנושא ההטרדה המינית על פי חוק פוגע בעצמו מבחינה תדמיתית-תקשורתית, עסקית-כלכלית וכמובן גם ערכית.

איך תוכלו לדעת שהכל מתנהל באופן תקין בארגון שלכם? איך תוכלו למנוע ניצול יחסי מרות במקום עבודתכם? אודיט בקרה וביקורת פיתחה לארגונים תכנית בדיקה ייחודית שנבנתה במטרה לענות על הצורך של תאגידים וחברות למלא את חובתם וליצור סביבת עבודה נאותה ובטוחה לעובדות ולעובדים שלהם.
 

תכנית בדיקה מיוחדת בנושא היערכות ואכיפה למניעת הטרדות מיניות בארגון
פותחה על ידי צוות המומחים של אודיט, ביניהם ראש תחום מחלקת רגולציה עו"ד מיכאל גילינסקי ורו"ח חובב ריקה, ראש מחלקת ביקורת פנים.


בתכנית נערוך בחינה מדוקדקת ומקיפה של קיום הוראות החוק למניעת הטרדות מיניות לצד הצעות ייעול ופיתוח כלים אפקטיביים ליישום החוק ולצמצום חשיפת התאגיד לתביעות ו/או פגיעה מיתוגית בגין התנהלות לא תקינה/פלילית.
 

במסגרת הבדיקה המוצעת אנו נקיים בין היתר:
 

  • בחינת המצב הקיים בתאגיד, בכל הקשור ליישום חוק מניעת הטרדות מיניות

  • בדיקת וקביעת תהליכי טיפול בתלונה ומינוי ממונים

  • הסדרת נהלים והטמעתם בתאגיד

  • קיום הדרכות והרצאות בארגון בנושא

הבטיחו לעובדות ולעובדים שלכם עוד היום סביבת עבודה שוויונית, בריאה ותקינה!


כמו כן, אנו מציעים הדרכה בנושא כלים למניעת הטרדה מינית בעבודה אצלכם באירגון וללא עלות

ההדרכה תכלול את הנושאים הבאים:

 

סקירה - מקרים של הטרדה מינית בארגונים גדולים ואיך זה השפיע על האירגון
הסבר קצר על החוק למניעת הטרדה מינית

התקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה - מי צריך, למה, איך משיגים, איפה תולים?
צעדים מניעתיים שכל אירגון יכול לסגל לעצמו
איך מסדירים נהלים ומטמיעים אותם באירגון

דוגמאות לממצאים שעלו בביקורות שעשינו באודיט בקרה וביקורת בנושא והצעות לבקרות שוטפות בנושא
זמן חופשי לשאלות

 מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות
ליצירת קשר 03-5616303 | info@audit-fa.co.il 

bottom of page