Add to Calendar
top of page

תקנות GDPR - יישום והטמעת תקנות הגנת הפרטיות האירופאיות

משרדנו מתמחה בהכנת ארגונים ויישום תקן ניהול מערכת אבטחת מידע ISO2700  ועמידה בדרישות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017. כמו כן, אנו מתמחים ביישום והטמעה של רגולציית תקנות GDPR החוק להגנת המידע האירופאי החדש - אשר שניהם נכנסו לתוקף במהלך חודש מאי 2018.


היועצים שלנו הם מומחי אבטחת מידע בעלי ידע וניסיון במגוון תעשיות, ואנו מתמחים בייעוץ הגנת סייבר וכן התאמת עסקים לרגולציות.
אנו תמיד ערוכים לשמור על רמת אבטחת המידע הגבוהה ביותר בכל ארגון.

יישום תקנות GDPR

אצלנו תוכלו לקבל את השירותים הבאים:
 

 • יישום | הטמעת GDPR

 • ליווי מקיף לעמידה ב GDPR

 • עמידה בלוחות זמנים של הרגולציות החדשות

 • ליווי מקיף לתקן ISO 27001

 • צוות מומחי אבטחת מידע העומד לרשותך

 • מיפוי נתונים קיימים - ביצוע של מיפוי מאגרי המידע הקיימים, רלוונטיות והתאמתם לתקנות.

 • ביצוע סקר פערים (Gap Analyze) - ביצוע תהליך סדור לאיתור פערים קיימים מול דרישות התקנות

 • ביצוע סקר סיכוני הגנת מידע - ביצוע סקר הגנת מידע בהתאם לדרישות התקנות וע"פ מתודולוגיית הערכה מאושרת

 •  הכנת תכנית עבודה להטמעת פערים מהתקנות וליווי אישי של יועצינו ביישומה

 • ליווי ארגונים לעמידה בדרישות הGDPR

 • ליווי מקצועי להטמעת התקנות בארגון

 • ניסוח נהלים לגישה למידע

 • אפיון ומימוש טכנולוגיות

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות
 טלפון: 03-5616303 | מייל: info@audit-fa.co.il

bottom of page