כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות - 5.7.18 

מצגות הכנס

סרטוני וידאו מהכנס

תמונות מהכנס