Add to Calendar
top of page

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לאירגונים - 12.6.19 

כנס תקנות הגנת הפרטיות הישראליות והאירופ

בואו לשמוע איך תקנות הGDPR והגנת הפרטיות חלות על אירגונים! 

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). התקנות הסדירו לראשונה את רמת האבטחה המינימלית בה מחויבים בעלי מאגרים ומחזיקי מאגרים. במסגרת זו נדרשים אלו לקביעת מדיניות, נהלים, בקרות ופעילויות נוספות בהתאם למאפייני המאגר. 

 

בכנס נתייחס לסוגיות הללו ולאחרות: 

 

  • מה המשמעות של התקנות הללו עבור ארגונים בישראל?

  • האם התקנות מהוות איום על פעילות הגיוס ופיתוח של הארגונים או הזדמנות?

  • על מי נופלת האחריות למימוש תקנות הפרטיות?


למי הכנס מיועד? 
למנכ"לים, אנשי אבטחת מידע, מנמ"רים ועוד. 

הכנס הוא ללא עלות, אך מותנה בהרשמה מראש (מספר המקומות מוגבל) 

לו"ז הכנס 
 

09:30 - 09:00 התכנסות
 

10:15 – 9:30 עו"ד מיכאל גילינסקי

ראש מחלקת רגולציה, אודיט בקרה וביקורת 

דברי פתיחה והקדמה 

סקירה כללית על  GDPR והקשר הישראלי     

סקירה על תקנות הגנת הפרטיות ומה חשוב לדעת בהקשר שלהן
 

10:30 – 10:15 הפסקה
 

11:15– 10:30 רמי איצלב

מבקר מערכות מידע (CISA) מוסמך, 
מבצע ביקורות מערכות מידע ממוחשבות (ענ"א), SOX 
GDPR בעידן מערכות המידע

 

12:00 - 11:15 עו"ד אורי דגן

מפקח, הרשות להגנת הפרטיות, מחלקת האכיפה
על פעילות הרשות ומחלקת האכיפה ובנוסף סקירה קצרה של תקנות האבטחה החדשות

 

12:15 - 12:00 שאלות ותשובות

מצגות הכנס

חומר - הרשות להגנת הפרטיות

תמונות מהכנס

bottom of page