כנס ISACA בנושא תקנות הגנת הפרטיות וGDPR

מצגות הכנס

תמונות הכנס