Add to Calendar
top of page

הסדר איזון משאבים

הליך גירושין, חלוקת רכוש ופרידה של בני זוג הינו אירוע בעל השלכות כלכליות משמעותיות אליו יש לגשת בזהירות ובאופן שקול ומסודר, במיוחד במצב בו ישנם נכסים משותפים ואין הסכם ממון ברור אשר אושר כדין (או אין הסכם ממון בכלל).

בהתאם לחוק יחסי ממון, חלוקת רכוש של זוגות אשר נישאו בישראל משנת 1974 ואילך, תיעשה בדרך של הסדר איזון משאבים, זאת בהיעדר הסכם ממון (כך גם בהתייחס לנכסים שהסכם הממון אינו מתייחס אליהם) .איזון משאבים הוא תהליך חלוקה אשר מתייחס לערכם של הנכסים וההתחייבויות אשר נצברו על ידי בני הזוג במהלך החיים המשותפים. לצורך חלוקה צודקת ונכונה רצוי וראוי להסתייע ברואה חשבון בעל ניסיון ומומחיות בתחום, אשר ביכולתו לבצע את התהליך בצורה האופטימלית ביותר.

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

באילו מקרים יש צורך במומחה לצורך הסדר איזון משאבים?

  • כאשר לאחד מבני הזוג נכסים מורכבים (חברות, אופציות למניות וכיו"ב)

  • כאשר קיימת טענה להפרשי נכסי קריירה ופוטנציאל השתכרות

  • גם בני זוג שכירים בעלי הכנסה בינונית-ממוצעת עשויים להידרש לסיוע מומחה כלכלי לצורך איזון

  • כאשר בני זוג הם בעלי ממון רב ואינם מבינים/מסכימים על אופן הערכת וחלוקת הנכסים ביניהם

 

שימוש במומחה מומלץ לא רק בתיקים המתנהלים בבית המשפט או בבית הדין הרבני, אלא גם מחוץ לכותלי בימ"ש (גישור וכו'), כמו גם בגירושין בהסכמה.

למשרדנו ניסיון של מעל עשור בהסדר איזון משאבים, כמומחה מטעם בית המשפט (רו"ח, אקטואר, רו"ח חוקר, מעריך שווי וכיו"ב) וכן התמחות בביצוע ביקורת חקירתית (לרבות טענות על הברחת נכסים, העלמת כספים וכדומה). ראש התחום במשרדנו הינו בעל הכשרה כפולה (עו"ד ורו"ח) וניסיון רב בתחום ובעריכת חוות דעת מומחה במסגרת מינויים מטעם בתי המשפט בישראל.

משרדנו מבצע איזון משאבים קלאסי (הכולל סל נכסים בסיסי-ממוצע), וכן איזון משאבים מורכב הכולל על פי הצורך בדיקת חקירתית, הערכת שווי עסקים, חברות מניות ואופציות, הערכת נכסי קריירה והפרש פוטנציאל השתכרות ועוד.

מוזמנים לתאם עימנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות
טלפון: 03-5616303 | מייל: info@audit-fa.co.il

bottom of page