Add to Calendar
top of page

כתיבת נהלים

 

נהלי עבודה מאפשרים ניהול יעיל ואיכותי של הארגון. באמצעות נהלי העבודה ניתן לבסס שיטות עבודה בארגון, לשמור על הידע, להגדיר תחומי אחריות וסמכויות, לעגן את סוג התקשורת בין הדרגים השונים וליצור אחידות בדרכי הפעולה שלו. 


אנו מציעים שירות כתיבת נהלים ושירות כתיבת נהלי עבודה המסדירים את תהליכי העבודה בסוגי הגופים השונים הפועלים בשוק ההון, ובכלל זה פעילות ברוקראז', ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, חיתום, הנפקת תעודות סל ועוד. תהליך כתיבת הנהלים על ידינו מתחיל בלמידת תהליכי העבודה הנהוגים בגוף המסוים, תוך בחינת התאמתם להוראות הרגולטוריות החלות על הגוף ורק לאחר מכן, נכתבים הנהלים על ידינו. התוצר הסופי הינו סט נהלים המותאם לגוף המסוים ולתהליכי העבודה הנהוגים בו ומבטיח עמידה בהוראות הרגולטריות.


IMG_8711_ps1.jpg

באפשרותכם לבחור פיתרון המתאים לכם בתחום כתיבת נהלים: כתיבת נהלים, הדרכה לכתיבת נהלים בתוך האירגון, ייעוץ וליווי בכתיבת נהלים ועוד.

כמו כן, אנו נותנים שירות כתיבת נהלים בתחומי עבודה רבים אחרים, ביניהם:

 • נהלי בטיחות

 • נהלי רכש

 • נהלי עבודה

 • נהלי הדרכות

 • נוהל מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

 • נוהל שכר ומשאבי אנוש

 • נוהל מדיניות

 • נוהל המשכיות עסקית -   ו DRP BCP

 • נוהל הגנה על הפרטיות (אבטחת מידע)

 • נוהל רגולציית GDPR

 • ועוד

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות

bottom of page