יישום והטמעה של תקנות הגנת הפרטיות 

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות בנוגע להגנת הפרטיות. ​התקנות קובעות הסדר מקיף שיחול על כל גוף בישראל המחזיק,
מנהל או שבבעלותו "מאגר מידע", והמכיל סוגי "מידע" - כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981.
לתקנות עשויות להיות תחולה משמעותית על כל מי שמחזיק, מנהל או נותן גישה למאגר מידע ולפיכך חשוב להכירן, להכיר את החובות העשויות לחול בקשר עימן וליישמן כנדרש.


משרדנו מתמחה בהכנה, יישום והטמעה של אירגונים לתקן ניהול מערכת אבטחת מידע ISO27001 ועמידה בדרישות תקנות הגנת הפרטיות
(אבטחת מידע), התשע"ז – 2017. נשמח לסייע גם לאירגון שלכם להיות ערוך ומוגן.מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות
טלפון: 03-5616303 | מייל: info@audit-fa.co.il או השאירו פרטיכם בתיבה למטה:

אודיט,  בית אשרא, דרך מנחם בגין 65 ת"א 6713818 | טלפון: 03-5616303 | פקס: 03-5616304 | אימייל: info@audit-fa.co.il