Add to Calendar
top of page

בקשת רישיון לנותן שירות במידע פיננסי

קצת רקע:

חוק שירותי מידע פיננסי אשר נחקק בנובמבר 2021 הסמיך את הרשות לניירות להעניק רישיונות למתן שירות מידע פיננסי לתאגידים העומדים בדרישות הקבועות בחוק, ולפקח על בעלי רישיונות בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק.

החוק קובע כי הרישיון למתן שירות מידע פיננסי מאפשר גישה של בעל הרישיון למערכת מקוונת (הנקראת מערכת הממשק למידע פיננסי) שדרכה מחויב מקור המידע הפיננסי אשר במערכת לתת גישה למידע.

המידע הפיננסי כולל תנועות בחשבון, זיכויים וחיובים, מידע אודות האשראי של הלקוח, מידע על חסכונות הלקוח, מידע על תיק ניירות הערך שמחזיק הלקוח והעמלות שהוא משלם עבור פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך.

במסגרת שירות מידע פיננסי יכול בעל רישיון להציע ללקוחות שירותים שונים כמו למשל ריכוז מידע פיננסי ממקורות שונים, השוואת עלויות, העברת מידע לגופים פיננסיים לשם קבלת הצעות להתקשרות עבור הלקוח לשירותים פיננסיים שאותם הלקוח צורך או מבקש לצרוך (כלומר, 2 הצעות מחיר מתחרות) או לשם סיוע בהתקשרות עמם.

מטרת החוק:

החוק מוודא את עמידת בעלי הרישיון בדרישות החוק ומאפשר פיקוח יעיל על פעילותם.

מהם דרישות החוק בכדי לקבל רישיון למתן מידע פיננסי?

· קיימות דרישות אבטחת מידע, ניהול סיכונים והגנת סייבר, בהן נדרש בעל רישיון לעמוד.

· בעל הרישיון מחוייב בביטוח או פיקדון.

· קיימים דיווחים שבעל רישיון חייב לדווח לרשות, על מנת לאפשר פיקוח יעיל על פעילותו ועמידתו בדרישות החוק.מעוניינים להגיש בקשה לרישיון? צריכים עזרה? אנחנו כאן כדי לסייע לכם! למשרדנו ניסיון בסיוע לגופים בהליכי קבלת רישיונות למול רגולטורים שונים, ובכלל זה מול רשות ני"ע ונשמח לסייע לארגונים להגיש את בקשות הרישיון.

צרו קשר עוד היום עם עו"ד מיכאל גילינסקי, ראש תחום רגולציה אצלנו במשרד. מייל: michaelg@audit-fa.co.il טלפון נייד: 052-4326617


Comments


bottom of page