Add to Calendar
top of page

כמה יקרים לכם העובדים שלכם? בודק שכר לחברות כוח אדם

להיות מעסיקים שהם חברת כוח אדם זה לא פשוט: רגולציה, הוראות דין, תקנות, חוקים - כל אלה הם חלק מחיי היום יום השוטף. משרד העבודה אוכף ומטיל לא מעט קנסות על מעסיקים בגין הפרות של דיני העבודה השונים.

מנהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה שולח מכתבים בהולים למעסיקים, ובו ניתנה להם הזדמנות לתקן את הליקויים לגבי כלל העובדים וזאת תוך המצאת אישורים של בודק שכר מוסמך.


חברות כוח אדם רבות נקנסו בשנים האחרונות בעקבות טעויות בדיווחים, החסרת שעות עבודה או אי פתיחת קופות פנסיה לעובדים, אי־העברת הפרשות לפנסיה בזמן, אי תשלום או תשלום מופחת עבור שעות נוספות, העסקת עובדים בשעות נוספות ללא היתר בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, אי ניהול פנקס בדבר שעות נוספות של העובד, אי תשלום דמי הבראה לעובד ואלו הטעויות הנפוצות ביותר בלבד. לכן, כדאי להיעזר בבודק שכר מוסמך שיוכל לעזור לכם, המעסיקים, לחסוך המון כסף ולהימנע מעוגמת נפש ופגיעה במוניטין. האם ידעת, למשל, שמעסיק שלא יוכל להמציא דו"ח נוכחות של עובד, ייחשב כמי שלא שילם שכר מינימום?

מתי כדאי לקחת בודק שכר מוסמך?

1. אם יש לך עובדים רבים או עובדים המועסקים על בסיס הסכמים מגוונים.

2. אם התקבלו תלונות של עובדים ביחס לתלושי השכר ונמצאו טעויות.

3. אם הוטמעה תוכנת שכר חדשה בארגון.

4. אם קיים חשש כי חשבת השכר אינה בקיאה דיה בדיני העבודה.

5. אם הוטל עליך עיצום ממשרד העבודה לאור ביקורת תוך הטלת עיצום על תנאי במקרה שההפרה תשנה.


אז מה עושים? נעים מאוד! אודיט בקרה וביקורת הוא משרד בוטיק הנוסד בשנת 2005 המתמחה בשירותים משפטיים וחשבונאיים ונשמח לתרום לכם מהידע והניסיון שלנו. במשרדנו מחלקת בודק שכר מוסמך מקצועית עם ניסיון רב המנוהלת ע"י רו"ח שלי גליקליך-פוקס.

צוות המומחים שלנו משלב ניסיון מעשי ותיאורטי נרחב כך שכל לקוח מקבל את השירות האופטימלי לצרכיו. הצוות הינו בעל ידע וניסיון רב מתחומי הכלכלה, החשבונאות, תעשייה וניהול, משפט וניתוח מערכות מידע ובעל הבנה תהליכית וראיה עסקית רחבה.

נשמח להעביר שמות ממליצים במידת הצורך. ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו! צרו קשר לכל שאלה או בירור בנושא עם רו"ח שלי גליקליך-פוקס, בודקת שכר מוסמכת, ראש תחום בדיקות שכר באודיט בקרה וביקורת


טלפון: 03-5616303

נייד: 050-6814547


בודק שכר מוסמך

Comments


bottom of page