בודק שכר מוסמך (בתחום דיני עבודה)

 

בודק שכר מוסמך יכול להיות לעזר רב למעסיקים רבים, וסמכותו אף גדלה מאז החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011 אשר נכנס לתוקפו במהלך חודש יוני 2012 ומקנה למשרד התמ"ת סמכויות אכיפה מנהליות ביחס למעסיקים אשר הפרו הוראות המפורטות בו בתחום דיני העבודה.

 

במסגרת החוק, נקבעה לראשונה אחריותו של "מזמין שירות" (כהגדרתו בחוק), על הפרות דיני העבודה שנעשו על ידי קבלן שירותי ניקיון/ הסעדה ו/או אבטחה ושמירה לעובדיו. מנגד נקבעה בחוק הגנה ל"מזמין שירות", אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי "בודק שכר מוסמך", בסמוך לפני מועד ביצוע העבירה.

 

כיום על פי הוראת שעה בדיקות תקופתיות של "בודק שכר מוסמך" הינן בדיקות של רואה חשבון שנערכו לגבי 10% לפחות מהעובדים, לפחות אחת לתשעה חודשים.


הידעת?
 

🚩 מעסיק שהוטל עליו עיצום כספי יהיה זכאי להפחתה בשיעור של 30% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך

 

🚩 מזמין שירות שהסתמך על בדיקות תקופתיות, עשוי להינות מהפחתה בשיעור של 50% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך

 

🚩 בדיקות של בודק שכר מוסמך על פי החוק עשויות לשמש הגנה למזמין שירות הן במישור הפלילי והן בתביעה אזרחית שמגיש נגדו עובד של קבלן, אם הוא הסתמך עליהן בתום לב

 

 

מתי צריך שירותי בודק שכר מוסמך
 

שירותי בודק שכר מוסמך רלוונטיים לכל מעסיק, וספציפית במקרים בהם:
 

 1. המעסיק מתבקש לבצע ביקורת שכר פנים ארגונית על מנת לוודא שהארגון עומד בדינים והחוקים ו/או בהתאם לצו הרחבה החל על העסק.
   

 2. המעסיק/מזמין השירות מבקש לקבל הגנה מפני עיצומים כספיים ותביעות בתחום דיני עבודה, אזרחיות ופליליות ומבקש לבחון את אופן הרישום, הפעילות והדיווח של העסק ומחלקת שכר.
   

 3. מזמין השירות מעסיק עובדי קבלן והשירות מחברת הקבלן ניתן במהלך תקופה של מעל ל-6 חודשים.
   

 4. עקב ביקורת יזומה של משרד העבודה והרווחה אשר מצא ליקויים בתחום זכויות העובדים/קבלני משנה, נדרש המעסיק ו/או מזמין השירות לקבל אישור ודו"ח של בודק שכר כי הליקויים הוסרו.
   

קיבלתם מכתב התראה על קנס ממשרד העבודה? זקוקים לאישור בודק שכר מוסמך?

אנו באודיט מספקים אישורים של בודק שכר מוסמך למשרד העבודה.

 

השירותים שלנו

בדיקת תלונות עובדים

בדיקות תיקון ליקויים

כתיבת נהלים למחלקת משאבי אנוש ושכר

בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך

בדיקת חוזי התקשרות עם קבלני שירות

חוות דעת לבית משפט ושירותי עד מומחה

כך נראה מכתב התראה על קנס ממשרד העבודה 

מכתב התראה על קנס ממשרד העבודה

רוצים להימנע מקנסות ומכתבי התראה ממשרד העבודה? משרדנו צבר ניסיון רב במתן שירותי "בודק שכר מוסמך" למגוון רחב של לקוחות. במסגרת הבדיקות אנו בוחנים את נאותות התשלומים שביצעו הקבלנים לעובדיהם ובמידה ונמצאות הפרות אנו תובעים את תיקונן ולאחר מכן מוודאים את ביצוען. 
 

לאור ניסיוננו הרב, אנו מבצעים בדיקות אלו ביעילות רבה, המתבססת על הכרות מלאה של דיני העבודה הרלוונטיים ותוך ירידה לפרטים הקטנים ביותר ללא פשרות​. מוזמנים ליצור קשר לפרטים נוספים.

ליצירת קשר 03-5616303 | shellyg@audit-fa.co.il