Add to Calendar
top of page

סיכום עיצומים לשנת 2019 - דיני עבודה (בודק שכר מוסמך)

האם בודק שכר מוסמך יכול לחסוך כסף רב לחברות אשר קיבלו קנסות ממשרד העבודה?

התשובה היא: בהחלט כן.

מאז 2012 חילק משרד העבודה קנסות ועיצומים רבים לעסקים אשר הפרו את דיני העבודה. החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה נכנס לתוקפו במהלך חודש יוני 2012 ומקנה למשרד העבודה סמכויות אכיפה מנהליות ביחס למעסיקים אשר הפרו הוראות המפורטות בו בתחום דיני העבודה.

כחלק מתהליך הטיפול בעסקים שהפרו את דיני העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה שולח מכתב בהול ואישי למעסיקים, ובו ניתנת להם הזדמנות לתקן את הליקויים הקיימים בעסק לגבי כלל העובדים וזאת תוך המצאת אישורים של בודק שכר מוסמך לליקויים שנתגלו.


בודק שכר מוסמך קנסות

ככל שחולף הזמן, משרד העבודה והרווחה מרחיב פעילותו כנגד מעסיקים שפוגעים בזכויות הפנסיה של עובדיהם וכמובן בתחומי עבודה אחרים. כך למשל, בשנת 2017 התגלה כי 500,000 עובדים, המהווים 16% מהעובדים - אינם מבוטחים בפנסיה חובה. מדובר על למעלה מ-50 ענפים כלכליים שנבדקו ובהם מבצעת זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה אכיפה, בין היתר בענפי מסחר, מסעדנות, בניין, חברות שמירה וניקיון.

מעסיקים שלא משתפים פעולה באופן מלא עם מנהל ההסדרה, יפעלו בהתאם למכתב שנשלח להם ולא יבצעו את ההפרשות בהתאם יהיו חשופים להליכי אכיפה, לעיצומים כספיים ולסנקציות נוספות בהתאם לחוק.

אנו באודיט, כגוף המתמחה בתחום בדיקות שכר, עקבנו אחר פעילות משרד העבודה בתחום האכיפה וניתחנו את הממצאים. הנה סיכום של קנסות בתחום דיני העבודה לשנת 2019.

סכומי העיצומים בשנת 2019 לפי תחום פעילותנתונים אודות התפלגות העיצומים לפי תחום הפעילות והיקפם


לסיכום, ניתן לראות כי תחום שירותי שמירה ואבטחה נמצא בראש הרשימה מבחינת סכומי העיצומים שניתנו. תחום המסחר מוביל בראש הרשימה עם מספר העיצומים הגבוה ביותר התקבל בשנת 2019.


מתוך 370 קנסות שניתנו בשנת 2019 - 240 ניתנו מתוך ביקורות יזומות, ו-130 ניתנו על סמך תלונות.

עוד דבר ברור הוא, שאין תחום פעילות אשר "חף" מקנסות. כל תחומי הפעילות במשק, "זכו" לביקורות וספגו עיצום כספי מבית משרד העבודה. חשוב להזכיר שדו"ח זה אינו כולל עיצומים שהוטלו על בעלי עסקים או מנכ"לים באופן אישי.


בעל עסק, מנכ"ל, רוצה אתה להימנע מתשלומים מיותרים בתקופה זו בפרט. אתה צריך את שירותיו של בודק שכר מוסמך, עתיר ניסיון, אשר מכיר את דיני העבודה השונים לעומקם ויכול לסייע לך במגוון פעולות מניעה וצמצום קנסות.


יש לך חשב/ת שכר שאתה סומך עליהם? מצוין. אפשר להם לקבל ביקורת עצמית, לשאול שאלות, להשתפר ואפילו להימנע מתשלומי יתר לעובדים.


מוזמנים לקבל ליווי ותדרוך מקצועי מראש מחלקת בדיקות שכר באודיט בקרה וביקורת, רו"ח שלי גליקליך- פוקס, בודקת שכר מוסמכת ולחסוך לכם זמן יקר, פגיעה במוניטין, ובעיקר - כסף רב.

shellyg@audit-fa.co.il 03-5616303 | 050-6814547

Comments


bottom of page