Add to Calendar
top of page

עורך דין לדיני צרכנות משתף: הפרות נפוצות של דיני צרכנות בתחום התקשורת

בישראל חברות תקשורת רבות הפועלות לפי חוקים ורגולציה שונים. אם תחפשו בגוגל "עיצום כספי הרשות להגנת הצרכן" תוכלו לבדוק ולראות איזה קנסות בדיוק ניתנו, לאיזה חברות ועל סך כמה.


מדי שנה מחלקת הרשות להגנת הצרכן קנסות רבים על הפרות של דיני צרכנות שונים, זאת משום שחברות מסויימות לא מודעות לחוקים שאותם עורך דין צרכנות מכיר לעומק. הנה ההפרות הנפוצות ביותר של דיני צרכנות בתחום התקשורת והטלפוניה: 1. אי מסירת פרטים בשיווק ומכר מרחוק - לחברות תקשורת רבות מוקדי מכירה טלפוניים והם מבצעות מכירות רבות דרך שיווק מרחוק. שיווק ערוצי הטלוויזיה נעשה לרוב הן באמצעות שיחות טלפון יזומות - שיחות יוצאות של נציגים טלפוניים באמצעות פרסום באמצעי המדיה כמו רשתות חברתיות (פייסבוק וכדומה) באמצעות הפצת פליירים כשבעקבות פרסום זה, פונים הצרכנים טלפונית לעסק ומתעניינים ברכישת הערוצים. לכל סוג עסקה קיימות חובות שונות, לאור ייחודיות העסקה שנוצרה בין העוסק לבין כל צרכן ופעמים רבות על העוסק שביצע מכירה טלפונית מוטלים חובות בשל עסקת רוכלות ובשל עסקה מתמשכת (עסקה מתמשכת היא עסקה לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך לתקופה קצובה בזמן או לתקופה שאינה קצובה בזמן).

בשיחות הטלפון הנעשות עם הצרכנים, צריכות להימסר עלויות העסקה, עלות ביטול עיסקה וכדומה. במידה ולא נמסרים כל הפרטים הקשורים לעיסקה מדובר בעבירה הגוררת עיצומים וקנסות, שהיו יכולים להימנע בעזרת עורך דין ומשרדי עורכי דין דיני צרכנות.


דיני צרכנות בתחום התקשורת

2. המשך חיוב חודשי - הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן קיבלה תלונות רבות מצרכנים כנגד

החברה, אשר מספקת שירותי תקשורת סלולריים במסגרת עסקה מתמשכת. התשלום החודשי מחושב על פי מחזור חיוב חודשי שתחילתו בתאריך כלשהו במהלך חודש קלנדרי וסיומו ביום הקודם ליום תחילת המחזור הבא. בעיסקאות מסוג אלה, עולה פעמים רבות כי החברות אינן עומדות בהוראות החוק כאשר מדובר בחיוב בתשלומים בעת ביטול עסקה/הפסקת ההתקשרות וממשיכות לחייב צרכנים מעבר לפרק הזמן המוקנה בחוק, גם לאחר שביקשו להתנתק משירותיה. מתלונות רבות שהתקבלו ברשות להגנת הצרכן ניתן לראות מגמה בה הבקשה לביטול ההתקשרות נעשתה במועד כלשהו ביוזמת הצרכנים, במהלך מחזור החיוב. אולם החברה המשיכה וחייבה את הצרכנים בגין כל מחזור החיוב, קרי עד ליום סיום המחזור, וזאת למרות שמועד סיום ההתקשרות כאמור בחוק, קדם ליום סיום המחזור.

4. איסור הטעיה - הטעיה בפרסום. סעיף 2 א לחוק הגנת הצרכן אוסר על ביצוע דבר במעשה או במחדל אשר עלול להטעות את הצרכן בכל עניין מהותי בעסקה. תנאי ביטול העסקה הם עניין מהותי לפי חוק הגנת הצרכן. מסירת מידע העלול להטעות צרכן בתנאי הביטול בעסקה, מהווה הפרת סעיף בחוק זה ובגינו ניתן להטיל עיצום כספי בסך של 45,000 ₪. זה עוד קנס שאותו יכל לחסוך עורך דין לענייני צרכנות.

5. מתן שירות טלפוני חינם - גילוי פרטי השירות סעיף 18 של חוק להגנת הצרכן קובע כי נותן השירות יספק שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פניה של צרכן (בסעיף זה – שירות טלפוני); השירות הטלפוני יכלול גם מענה אנושי; כמו כן יגלה לצרכן, באופן ברור ובולט, את מספר הטלפון שבו ניתן לקבל את השירות הטלפוני וכן את השעות שבהן ניתן השירות הטלפוני, בכל אחד מאלה, אם קיים:

(א) הסכם בין העוסק לבין הצרכן;

(ב) כל חשבונית שהוציא העוסק לצרכן;

(ג) אתר האינטרנט של העוסק. פעמים רבות התגלה ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן כי בחברות רבות לא ניתן שירות מענה טלפוני ללא תשלום לשם מתן מענה לכל פניה של צרכן, בניגוד להוראות החוק.

לסיכום, מעבר למוניטין גרוע ואיבוד לקוחות קיימים ופוטנציאליים, עיצומים כספיים הם חלק ממנת חלקם של חברות תקשורת וטלפוניה העוברות על החוק. חברות לא מחוייבות על פי חוק לשכור את שירותיו של משרד עו"ד דיני צרכנות או שירות של עורך דין דיני צרכנות, אך אין ספק כי ליווי מקצועי של עו"ד הבקיא בחוקי הצרכנות השונים יכול לחסוך המון כסף, זמן ועוגמת נפש. עורך דין רגולציה מיכאל גילינסקי הוא ראש תחום רגולציה והוא מתמחה בתחום של דיני צרכנות: חנויות וירטואליות, דיני אינטרנט, קניין רוחני, ליווי סטארטאפים, הייטק ומשפט מסחרי, בחינת חשיפות להפרת דיני צרכנות, פרסום מטעה, ליקויים במתן שירותים לצרכן, ליקויים בחיוב צרכנים, ליקויים בהליכי ביטול עסקאות ועוד. במסגרת עבודתו צבר ניסיון רב בביצוע ביקורות בתאגידים מהותיים בארץ ובחו"ל. לכל שאלה בנושא דיני צרכנות ניתן לפנות אליו במייל michaelg@audit-fa.co.il

Comments


bottom of page