Add to Calendar
top of page

צו הרחבה חדש בענף הניקיון (2022) - פריצת דרך או תקוות שווא?

ענף הניקיון, המהווה את הבסיס לאיכות חיים טובה ובריאה של כולנו, היה עד עכשיו ענף שלא זכה ליחס הראוי לו ולמרות חשיבותו עובדיו נחשבים החלשים ביותר במשק. משבר הקורונה יצר בין היתר מחסור גדול בעובדי ניקיון. על רקע אלו, יצאה בשורה משמחת בתחילת שנת 2022 לעובדים של מעסיקים החברים כיום בארגון חברות הניקיון, הם צפויים להנות מהסכם שכר קיבוצי משופר. ההסכם נחתם בין איגוד עובדי האבטחה, הניקיון והטיפול הסיעודי בהסתדרות לבין ארגון חברות הניקיון בישראל וכולל הטבות שלא ניתנו להם בעבר.

מה כולל ההסכם?

עדכון שכר מינימום ענפי - עובדים בענף הניקיון ישתכרו לפחות 22%-42% מעל שכר המינימום במשק ויהיו זכאים בהתאם למקצועות בענף לשכר חודשי מינימלי של מעל 6,500 שקל (כיום שכר המינימום הוא 5,300 שקל). לפי ההסכם, עובד במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי מינימלי של 6,552 שקל או 22% מעל שכר המינימום כפי שיתעדכן מעת לעת - לפי הגבוה מבין השניים.

סבסוד ארוחות - במקומות עבודה בהם עובדי מזמין השירות זכאים לסבסוד ארוחות, עובדי ניקיון המבצעים עבודתם בפועל באותו מקום עבודה - יהיו זכאים להסדר סבסוד ארוחות באותו האופן ובאותם סכומים ותנאים שמקבלים עובדי מזמין השירות, לרבות כרטיסים הניתנים לרכישת מזון.

צבירת ימי המחלה של העובד תהיה לפי הוותק במקום העבודה או אצל מזמין השירות או אצל המעסיק, לפי הגבוה מבניהם.


עדכון גובה השי לחג - גובה השי בחגים בפסח וראש השנה יעודכן ויעמוד על סך 250 ₪ ברוטו.


קרן השתלמות - ההפרשות בגין קרן השתלמות, יבוצעו על בסיס שכר מינימום לפי כל דין וכפי שיתעדכן מעת לעת , וכן מדמי ההבראה ועד ל-182 שעות בחודש.


מנוחה שבועית - המנוחה השבועית לעובד תהיה בתחום של 36 שעות שבין השעה 16:00 ביום שישי ועד לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון. כל שעת עבודה בתחום שעות המנוחה השבועית כאמור , תזכה את העובד בגמול עבודה במנוחה שבועית כחוק ולהפרשות לקופת גמל לקצבה.


יודגש כי ההסכם החדש חיוני בעיקר לעובדי ניקיון במגזר הציבורי אשר בניגוד למגזר הפרטי, שבחלקו לפחות הטמיע תנאים משופרים לעובדי הניקיון, התשלום לעובדים נגזר מתמחור מינימלי שקובעים הגופים הציבורים בהתאם לתנאי הסף שקובעת המדינה.


ואולם, תוקף ההסכם מותנה במתן צו הרחבה ופרסומו כחוק ברשומות. צו ההרחבה אמור להיכנס לתוקף ביום 1.9.2022. אלא שמימוש ההסכם מחייב חתימה של שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי, על צו הרחבה - והדבר הזה לא קורה כבר חמישה חודשים, כי אין הסכמה עם האוצר.

Comments


bottom of page