Add to Calendar
top of page

דיני עבודה: הפעם ב-1 באפריל לא מותחים אלא...מקצרים! קיצור שבוע העבודה - שאלות נפוצות והסבר

תחום דיני העבודה, הכולל את המקצוע בודק שכר מוסמך סוער! בימים האחרונים התבשרנו כי שבוע העבודה מתקצר: החל מ-1 באפריל העובדים בישראל יעבדו 50 שעות פחות בשנה, או 42 שעות בשבוע. הדבר מתאפשר לאחר חתימתו של שר העבודה והרווחה חיים כץ על צו הרחבה, המעגן את קיצור שבוע העבודה בחוק. מדובר ביוזמה תפעולית משותפת של משרדי האוצר והעבודה, בשיתוף ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים. רצוי לציין כי בעקבות השינוי יוזמת יום חופש נוסף ביום א', שהציעה הענקת ימי החופשה הנוספים בימי ראשון תתבטל לגמרי.

 קיצור שבוע העבודה

בכדי לעשות קצת סדר איגדנו לפניכם שאלות נפוצות:מקבץ שאלות ותשובות בנושא קיצור שבוע העבודה

כמה שעות עבודה חודשיות יחשבו מעתה כמשרה מלאה? בהתייחסות לעובדים חודשיים, עד עתה 186 שעות עבודה בחודש נחשבו למשרה מלאה. כעת, מעתה 182 שעות ייחשבו למשרה מלאה. זאת אומרת שמספר שעות העבודה בשבוע יהיה 42 שעות במקום 43. מה משתנה מבחינת השכר לעובדים שעתיים? שכר המינימום במשק עומד כיום על 5300 ₪. עד 1.4 חודש עבודה יכלול 186 שעות ומכאן התעריף השעתי של 28.49 ₪ לשעה. מה 1.4 חודש עבודה יכלול 182 שעות ומכאן התעריף של 29.12 ₪ לשעה.

האם ארוויח יותר בעקבות השינוי? חשוב להבין שהמשכורת החודשית לא תשתנה, אך המשכורת השעתית כן. כל עובד יעבוד ארבע שעות פחות בחודש, ללא פגיעה בשכר. הקיצור יתבצע ע"י הפחתת שעת עבודה אחת במהלך שבוע העבודה. האמור רלבנטי רק לעובדים שעובדים היום 43 שעות. עובדים שעובדים פחות מ43 שעות שבועיות לא ייהנו מהקיצור.


איך נקבע יום העבודה המקוצר בכל שבוע? היום המקוצר ייקבע בהתאם לצורכי העבודה וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצורכי העובדים. מה המשמעות של קיצור שבוע העבודה? עובדים חודשיים (עובדים במשרה מלאה) יעבדו 42 שעות בשבוע במקום 43 שעות. לעובדים שעתיים המשתכרים שכר המינימום: מאחר ואין שינוי בבסיס השכר הרי שהתעריף השעתי יעלה כמו גם נגזרות אחרות (חופשה/ מחלה).

אני עובד בשכר גלובלי, האם יהיה שינוי במספר השעות שאעבוד? כן, שבוע העבודה יתקצר מ43 ל42 שעות עבודה שבועיות.


אני עובד שעתי ומבקשים ממני לעבוד שעות נוספות ביום העבודה המקוצר. מה אקבל עבור זה? עובד שיידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צרכי עבודה, יעבוד בהתאם לנדרש ולצרכי העבודה, ותשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.

אני עובד מדינה, האם שינוי זה משפיע עליי? עובדי מדינה, בניגוד לעובדים אחרים, עובדים כבר כיום 42.5 שעות בשבוע, או חצי שעה פחות, כחלק מהסכמי עבודה. הקיצור שלהם יעמוד על חצי שעה בלבד, או שעתיים בחודש.

על מי לא ישפיע הצו?

  • שוטרים במשטרת ישראל, וכן כל מי שנמנה עם שירות בתי הסוהר

  • עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות

  • יורדי ים ועובדי דיג

  • אנשי צוות אויר

  • עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי


יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן אמר כי "היעד שיביא את האיזון המתאים ביותר בין שעות פנאי לבין עבודה הוא 40 שעות שבועיות ועל כן צו ההרחבה היום מהווה סנונית ראשונה לכך". שר העבודה והרווחה, חיים כץ תמך והוסיף כי יש להמשיך את המגמה הזו.

bottom of page