Add to Calendar
top of page

המלצות לקוחותינו

"חברת אודיט בקרה וביקורת ביצעה עבור תנובה מספר בדיקות בנושא ציות... החברה ביצעה עבודה יסודית ומעמיקה והביאה לנו ערך מוסף רב."

מרגלית שפרבר, רו"ח, מבקרת פנימית ראשית, תנובה

 

"עו"ד מיכאל גילינסקי מחברת אודיט מכהן כמבקר הפנימי של חברת אזורים. עבודתו מתבצעת ביסודיות ובמקצועיות רבה. הוא תורם לחברה רבות מהידע והנסיון שלו ומיטיב לנווט בכישרון רב בין כפיפותו ליו"ר הדירקטוריון לבין הגורמים השונים בחברה."

רותם רביבי, יו"ר הדירקטוריון, אזורים

 

"חברת אודיט ביצעה עבורנו ביקורות לשביעות רצון של סגל היחידה לביקורת ולהערכה, תוך גילוי בקיאות ברגולציה, והכל בגישה שירותית, נעימה ואדיבה." 
איגור איבניצקי, רו"ח, עו"ד, מנהל היחידה לביקורת והערכה, הרשות לניירות ערך

 

"רו"ח שלי גליקליך פוקס ממשרד אודיט בקרה וביקורת בע"מ מלווה את חברת טבע בביצוע בדיקות שכר כוללות כנדרש בחוק להגברת אכיפה בדיני עבודה. שלי וצוותה ביצעו את תפקידם ברצינות, במחויבות, באחריות ובמקצועיות גבוהה. הרמה המקצועית לצד קיום יחסים בין אישיים מעולים הינם לשביעות רצוננו המלאה ואנו שמחים להמליץ עליה ועל המשרד לחברות וגופים אחרים". 
ירון שעשוע, רו"ח, הביקורת הפנימית, טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

 

"רו"ח חובב ריקה מבצע עבור פז חברת נפט בע"מ ביקורות פנימיות בנושאים שונים בתחום האנרגיה והתשתיות, בתחום הקמעונאות ותחנות הדלק, בחברת פזגז, בחברת פז שמנים ובעוד חברות בקבוצת פז. לחובב הידע המקצועי והנסיון והוא מבצע עבודתו במקצועיות וביחסי אנוש טובים. אני ממליץ עליו לביצוע עבודות ביקורת פנימית בתחום האנרגיה והתשתיות ובכלל עבודות ביקורת". 
זאב פריי, המבקר הפנימי היוצא,  קבוצת פז

 

"מיכאל גילינסקי מחברת אודיט ביצע הערכה חיצונית בלתי תלויה של פעילויות מערך הביקורת הפנימית בחברת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. במסגרת עבודתו, מיכאל גילה מקצועיות, יסודיות, יחסי אנוש טובים, היכרות מעמיקה עם תחום הגמל והפנסיה ואחריות ועמידה בלוחות זמנים." 
אלי הלל, רו"ח, מבקר פנים ראשי, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

 

"מזה מספר שנים שאנו עובדים עם מיכאל גילינסקי מחברת אודיט בתחום הביקורת הפנימית. לאורך השנים זכינו לקבל עבודה ברמה מקצועית גבוהה, תוך שירות אדיב ונעים. הבקיאות בתחום שוק ההון וגופים מוסדיים הקלו על תהליכי הביקורת ושיפרו באופן מהותי את איכות הביקורת והדוח, תוך עמידה בלוחות זמנים." 
אפרת רבינוביץ, רו"ח, מבקרת פנימית, הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

בין לקוחותינו
bottom of page