Add to Calendar
top of page
סקרי סיכונים

סקרי סיכונים וניהול סיכונים כולל

 

חברתנו מתמחה בביצוע סקרי סיכונים ובניהול סיכונים כולל לחברות וארגונים, הן עבור מחלקת ניהול הסיכונים של החברה והן עבור הביקורת הפנימית.

 

סקר סיכונים

 

במסגרת הסקר אנו מאתרים ומנתחים את מוקדי הסיכון הארגוניים, התפעוליים והפיננסים להם חשוף הארגון ואשר בהם טמונה רמת הסיכון הגבוהה ביותר, בהתאם למתודולוגיות מקובלות בעולם לניהול סיכונים.

ניהול סיכונים כולל (ERM)

 

ארגונים מתקדמים משקיעים משאבים ניהוליים במקום בו חשוף הארגון לסיכונים עסקיים, תפעוליים ואחרים. גישתנו לניהול סיכונים כולל מבוססת על מתודולוגיה בינלאומית מיטבית המאפשרת להנהלת הארגון לנהל סיכונים אלו על בסיס שיקולי תיעדוף עלות - תועלת.

 

מתודולוגיית העבודה שלנו מבוססת על עיקרון ה-Top-Down. תחילה נסקור את התהליכים הקריטיים בארגון, נמשיך בסקירה של המערכות התומכות בתהליכים אלו ולמיפוי הסיכונים הקיימים במערכות אלו, תוך גיבוש המלצות בדבר פתרונות מתאימים.

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות
ליצירת קשר 
03-5616303 | michaelg@audit-fa.co.il

bottom of page