גיורא הרטוג

מייסד ויועץ חיצוני, תחום ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית | סקרי הונאות ומעילות

 

ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה בעידן המודרני, התמודדות חברות פרטיות וחברות ציבוריות עם כמויות מידע עצומות ונגישות הנתונים למגוון רחב של בעלי תפקידים בארגון ומחוצה לו, מאפשר לצד אחד לארגון גמישות ארגונית ויתרון תחרותי אולם מצד שני חושף את הארגון לסיכוני הונאות ומעילות.

הבנה של התהליכים העסקיים ומערכות המידע בהן מתרחשים תהליכים אלו הינה הכרחית לשם מניעת מעילות והונאות.

הדרך היחידה להפחתה משמעותית של רמת הסיכון וההפסדים הכרוכים בהונאות ומעילות בארגון הינה יישום מדיניות ברורה וטיפול עקבי לאורך זמן בנושא.

ביקורת חקירתית - הגדרה
 

ביקורת חקירתית עוסקת בניתוח של נתונים חשבונאיים, תוך ביסוס הממצאים על ראיות הנאספות בצורה שיטתית ויכולות להיות קבילות בהליכים משפטיים או בכל מסגרת אחרת של פתרון מחלוקות וסכסוכים כספיים (כגון גישור או בוררות).

זהו תחום עיסוק המשלב בין ביקורת פנימית לבין שיטות עבודה חשבונאיות, ניסיון בחקירות והכרת החוק והמשפט.

שימוש בכלי ביקורת חקירתית משמעותו איתור וכימות מעשי הונאה.  
המבקר החקירתי משלב ידע בחשבונאות ובביקורת עם כישורים וניסיון בתחום החקירות, התשאול, המשפט הפלילי והאזרחי. הוא מכיר את דיני הראיות ובעל ידע באיסוף ותיעוד נכון של ראיות מבססות לממצאי עבודתו ולחוות דעתו. לעיתים משתף המבקר החקירתי פעולה עם מומחים בתחומים שונים כגון חוקרים פרטיים, מומחים למחשוב, שמאים, מעריכי שווי וכד'.

תוצרי הביקורת החקירתית הינם חוות דעת או דוח בדיקה המוגשים כמומחה מטעם בית משפט או לגורם המזמין את הבדיקה ויכולים לשמש במסגרת תביעה משפטית, לנקיטה באמצעים משמעתיים נגד עובדים ונושאי משרה, להשגת יכולת מיקוח טובה יותר מול חייבים/ שותפים בסכסוכים עסקים מחוץ לכותלי בית המשפט, או להעברת הממצאים לידי רשויות החקירה לשם קיום חקירה פלילית.
 

למשרדנו התמחות מיוחדת במתן סיוע וייעוץ לנתבעים או לתובעים המעורבים בהליכים משפטיים בקשר לביצוע מעשי הונאה או בקשר לסכסוכים כספיים שונים. בהתאם לצורך, מוגשים ממצאי הביקורת כחוות דעת מומחה. לאנשי החברה מיומנות וניסיון רב בעריכת חוות דעת מומחה במסגרת הליכים משפטיים.

 

יעדי הביקורת החקירתית הם, בין השאר:
 

 • איתור מעשה ההונאה

 • כימות נזקים כספיים / עסקיים

 • חשיפת חריגות ואי סדרים בתחום הפיננסי

במהלך השנים משרדנו טיפל במקרים רבים של חקירת נסיבות קריסתן של חברות לאור חשדות למעשי גניבות והונאות של גורמים שונים בחברה, תוך ביצוע ביקורת חקירתית מקיפה ומקצועית לאימות החשדות וכימות הנזק. כמו כן ערכנו בדיקות חשבונאיות שונות ליישוב סכסוכים עסקיים בין בעלי מניות או צדדים שלישיים.

 

לפניכם רשימה חלקית של החקירות שמשרדנו ניהל כמומחה מטעם בית משפט (*):
 

 • אורכית -  עריכת ביקורת חקירתית וליווי בחקירות

 • קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ - ביקורת חקירתית בעניין נסיבות הקריסה

 • קאר אנד גו בע"מ - עבור הנאמן למחזיקי אגרות החוב, לאחר מתן צו פירוק לחברה האם של החברה

 • צ. לנדאו - ביקורת חקירתית בעניין נסיבות הקריסה

 • החברה הגיאוגרפית

 • התאחדות היהלומים

   

(*) על תיקי חקירה שלא נוהלו תחת מינוי כמומחה מטעם בית משפט חלות תקנות הגנת הפרטיות ולכן לא ניתן לפרטן.

סקרי הונאות ומעילות


כל ארגון , חברה ציבורית או תאגיד יכול להיות חשוף להונאות, מעילות ואי סדרים כספיים, ברמת הפנים והחוץ ארגונית. ממחקרים רבים עולה שחברה ממוצעת מאבדת כ- 3% ממחזור מכירותיה כתוצאה מאי סדרים והונאות.

כמו כן, מסקרים רבים עולה כי 74% ממבצעי הונאות בתוך תאגידים (ממשל תאגידי) הם עובדים בכירים, מנהלים ובעלי מניות. זאת משום שלגורמים בראש ההיררכיה הארגונית יש בד"כ גישה בלתי מוגבלת לנכסי הארגון, המאפשרת להם לקחת על עצמם סיכון גדול יותר ולבצע הונאות ומעילות בהיקפים גדולים יותר. חברות ציבוריות רבות נפגעות בכל שנה מהונאות ומעילות פנימיות המתבצעות בדרך כלל ע"י עובדים מן הדרג העליון.

אנו מתמחים בחשיפה וחקירה של הונאות ומעילות, לרבות הונאות מחשב, הונאות חשבונאיות וכדומה. החקירה כוללת את כימות הנזק, זיהוי מבצעי ההונאה, איתור הנכסים החסרים, איסוף ראיות לצורך ניהול הליכים משפטיים או לשם העמקת החקירה בידי גורמים רשמיים. חקירת הונאות כוללת איסוף נתונים וניתוחם, לרבות באמצעות כלים ממוחשבים ותשאול גורמים רלוונטיים.

כמו כן, אנו מבצעים
סקרי הונאות ומעילות,  שמטרתם איתור וניתוח של מוקדי הסיכון הארגוניים, התפעוליים והפיננסים להם חשוף הארגון ואשר בהם טמונה רמת הסיכון הגבוהה ביותר, בהתאם למתודולוגיות מקובלות בעולם לניהול סיכונים.

סיוע במחלוקות וסכסוכים כספיים

לא אחת, במהלך ניהול מחלוקות וסכסוכים בנושאים כספיים וחשבונאיים למשל בחברות פרטיות, בין שותפים ובעלי מניות, בין חברות מכל סוג ואף בין בני משפחה, נדרש בירור עובדתי של המקרה בידי מומחה, לשם הנחת תשתית ראייתית לטענות אחד הצדדים וכימות הנזק שנגרם לו. משרדנו מעניק סיוע וייעוץ לצדדים המעורבים בהליכים משפטיים בקשר לסכסוכים כספיים שונים ומספק חוות דעת מומחה בבית משפט או דוח בדיקה המבוססים על ממצאי הביקורת החקירתית.

חשיפת אי סדרים
ניסיוננו כולל בין השאר שיתוף פעולה עם המבקר הפנימי ורואה החשבון החיצוני של התאגיד או עם מפרקים/כונסי נכסים שמונו לתאגיד, לשם סיוע בחשיפה וחקירה של הונאות או אי סדרים של עובדים, הנהלה או גורמים חיצוניים.


בין שירותינו תוכלו למצוא:

 

 • סקרי הונאות ומעילות

 • חקירת חשדות למעילות ואי סדרים

 • כימות נזקים

 • ניתוח כשלים בתהליכי עבודה

 • הכנת חוות דעת מומחה במסגרת הליכים אזרחיים

 • סיוע באיתור נכסים מוסתרים

 • ליווי משרדי עורכי דין בניהול תיקים בעלי היבט חשבונאי

 • ליווי חברות בניתוח חשבונאי- עסקי של חברה או של פעילות לפני רכישתה (דיו דיליג'נס)

מעוניינים בפרטים נוספים, מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ונשמח לעזור
ליצירת קשר: 
03-5616303 | shellyg@audit-fa.co.il

מדריכים מומלצים

שירותי החברה

אודות

אודיט,  בית אשרא, דרך מנחם בגין 65 ת"א | טלפון: 03-5616303 | פקס: 03-5616304 | מייל: info@audit-fa.co.il
ליצירת קשר מהירה שילחו הודעה בוואטסאפ