Add to Calendar
top of page

אישור בודק שכר מוסמך למשרד העבודה

יותר ויותר חברות ועסקים בישראל מקבלים התראה על עיצומים ממשרד העבודה מתוקף סעיף 15 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 או חמור מכך; הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 5 לחוק.

מעסיקים אשר קיבלו התראה או הודעה על כוונת הקנס חשופים לתביעות והטלת עיצומים כספיים. לתשומת ליבך, החל מתאריך 10/07/2019 מוסמך לתת אישורים של רואה חשבון רק מי שהינו בעל תעודת בודק שכר מוסמך.

על פי רב משרד העבודה מבקש מבעלי העסקים אותם ביקר אישור בודק שכר מוסמך, כי הליקויים שאיתרה ביקורת משרד העבודה אכן תוקנו על פי דרישת המשרד. אישור כזה הינו הכרחי ואף יכול להפחית את סכום העיצום ממשרד העבודה.


אישור בודק שכר מוסמך למשרד העבודה

צריכים אישור של בודק שכר מוסמך למשרד העבודה? חוות דעת לבית המשפט?

אנו באודיט בקרה וביקורת בעלי מחלקת רואי חשבון שהוסמכו על ידי משרד העבודה והרווחה בהתאם לסעיף 40 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה. אנו בעלי ניסיון של מעל עשור בהתמודדות עם סוגיות בנושא דיני עבודה ובמהלך השנים חסכנו ללקוחותינו מאות אלפי שקלים.

מהרו וצרו עימנו קשר בכדי להפחית את הקנס כמה שיותר מוקדם!Comments


bottom of page