Add to Calendar
top of page

בודק שכר מוסמך (דיני עבודה) ומה הקשר שלו למעסיקים בתחומים השונים?


בודק שכר מוסמך הוא מושג שלא כל המעסיקים מכירים, וחבל. שנת 2017 הייתה שנה יקרה לרבים מהמעסיקים ומזמיני השירות. חברות ניקיון, אבטחה, שמירה והסעדה רבות קיבלו קנסות ענק על אי ציות לחוקי עבודה רבים.

הידעת?

  • מעסיק שהוטל עליו עיצום כספי יהיה זכאי להפחתה בשיעור של 30% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך

  • מזמין שירות שהסתמך על בדיקות תקופתיות, עשוי ליהנות מהפחתה בשיעור של 50% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך

  • בדיקות של בודק שכר מוסמך על פי החוק עשויות לשמש הגנה טובה למזמין שירות הן במישור הפלילי והן בתביעה אזרחית שמגיש נגדו עובד של קבלן, אם הוא הסתמך עליהן בתום לב

בודק שכר מוסמך הוא התשובה לקנסות והפרות של דיני עבודה ע"י חברות רבות אשר לא תמיד מודעות לחוקי העבודה השונים והמשתנים ללא הרף. בעזרת שירותיו של בודק שכר מוסמך ניתן לצמצם את החשיפה לקנסות גדולים, דיונים בבית המשפט, פגיעה תדמיתית ובעיקר לשמור על סדר עבודה תקין - דבר החשוב פי כמה וכמה כאשר מדובר בחברה גדולה.

כחלק מתפקידו, בודק השכר מבצע בדיקות תקופתיות, במסגרתן בודק אילו סוגי הפרות של דיני עבודה נעשו, ומציע דרכים לתיקון.

החוק להגברת האכיפה בתחום דיני עבודה מאז יוני 2012, זמן כניסת החוק לתוקף, קבע תשתית אכיפה בשלושה מישורים:

1. הטלת עיצום כספי על מעסיק שהפר אחת מההוראות המנויות בתוספת השעיה או מתן התראה מנהלית.

2. הטלת אחריות אזרחית ופלילית על מזמין שירות בענפים המנויים בתוספת - שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה.

3. אחריות מנכ"ל החברה המפרה את דיני העבודה במישור המנהלי ובמישור הפלילי.


בודק שכר מוסמך


חוק זה נועד לייעל את הליך האכיפה של דיני העבודה ולאכוף ביתר קלות את החוקים שכבר קיימים. חברה שמזמינה מקבלן שירותי ניקיון, שמירה, אבטחה או הסעדה נדרשת לאחריות מול עובדי הקבלן במטרה לשמור על זכויותיהם. החובות חלים במישור האזרחי, הפלילי והמנהלי ומקנים לעובדי הקבלן הגנה נוספת מפני המעסיק.

אז מה הנזק?

סכומי הקנסות מתחילים מסכום של 2,500 שקל, למשל ליחיד שאינו עסק שהעסיק נער ללא פנקס עבודה, לפי חוק רישום נערים עובדים ((תיקון מס' 16) תשע"ד-2014, סעיף 31 (א), מעסיק חייב לנהל פנקס שבו יירשמו ביחס לכל נער המועסק על ידיו, הפרטים שייקבעו בתקנות). הקנסות עלולים להגיע עד לסכום של 35,000 שקל, למשל למי שהעסיק נער בעבודת לילה ללא היתר ע"פ חוק עבודת הנוער, ע"פ איסור עבודת לילה (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014 סעיף 24 (א) נער לא יועסק ולא ירכול בלילה. זאת למעט פעולה ע"פ סעיף 25[4] (א): שר העבודה רשאי להתיר העסקת צעיר עד שעה 23.00 במקום שבו עובדים במשמרות. הסכומים מתייחסים להפרה אחת פר חודש, והם משתנים בהתאם לסוג ההפרה ולזהות המפר.

לא כסף קטן בכלל


  1. בשנה החולפת הוטלו קנסות בסכום של 268,128 ₪ (!) על מעסיקים מתחום הניקיון הקנס הגבוה ביותר ניתן ב- 15/10/2017, לחברת "א. בוטביניקוב-שרותי אבטחה שמירה וניקיון בע"מ" ע"ס 190,512 ₪ בגין חוק הגנת השכר.

  2. בשנה החולפת הוטלו קנסות בסכום של 613,073 ₪ (!) על מעסיקים מתחומי השמירה והאבטחה. הקנס הגבוה ביותר ניתן ב- 1/6/2017 לחברת "פרוטקט שמירה וסדרנות" ע"ס 352,800 ₪! בגין צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז, 1957, בו בוצעה עברה של אי תשלום מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.

איך ניתן למנוע את הקנסות הללו?

אומרים שמי שלא הולך לרופא שיניים, רץ לרופא השיניים. אמרה זאת נכונה מאוד גם כשמדובר בניהול נכון של העסק, אכיפה פנימית של חוקים ותקנות והתעדכנות מתמדת בחוקים חדשים. ראוי לציין כי אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש גם במקרים אלו.

פנייה יזומה אל בודק שכר מוסמך ועבודה עימו מבטיחה ראש שקט למנכ"לים השונים, בידיעה שגם אם בודק השכר נתקל בכשלים, ניתן לתקן אותם ולהבטיח נוהל עבודה תקין האוכף את כל התקנות, הישנות והמשתנות בשוק העבודה.

תפקידו של בודק שכר לאשר כי קוימו או הופרו זכויות עובדים ע"י בדיקת מסמכים רלוונטיים כגון תלושי שכר, הודעות לעובד,דוחות נוכחות אישורי הפקדה מגופים פנסיוניים. העסקתו של בודק שכר הוא צעד חשוב ומניעתי לעתיד ומבטיח למעסיקים את ההגנה המקסימלית מקנסות, עבירות על החוק והפרה של צווים שונים.

כמו כן, מזמין שירות הנעזר בשירותיו של בודק השכר נהנה מהגנה הקבועה בחוק ל"מזמין שירות", אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי "בודק שכר מוסמך", בסמוך לפני מועד ביצוע העבירה.

מעסיקים המשכילים להשתמש בשירותיו של בודק השכר נהנים מידיעה כי ארגונם מתנהל בצורה חוקית, תקינה ויעילה.

אודיט בקרה וביקורת הינו משרד בוטיק המתמחה במתן שירותי בודק שכר מוסמך, ביניהם ניהול סיכונים וביקורת חקירתית מציע ניסיון ומקצועיות של בודקי שכר מוסמכים בכדי שגם אתם תוכלו ליהנות מראש שקט.

עם השירותים שלנו, תוכלו לדעת שהחברה מטופלת על ידי מקצוענים עם ידע וניסיון חשבונאי ומשפטי רחב. משרדנו צבר ניסיון רב במתן שירותי בדיקות שכר למגוון רחב של לקוחות.

במסגרת הבדיקות אנו בוחנים את נאותות התשלומים שביצעו הקבלנים לעובדיהם ובמידה ונמצאות הפרות אנו תובעים את תיקונן ולאחר מכן מוודאים את ביצוען. לאור ניסיוננו הרב, אנו מבצעים בדיקות אלו ביעילות רבה, המתבססת על הכרות מלאה של דיני העבודה הרלוונטיים ותוך ירידה לפרטים הקטנים ביותר ללא פשרות.

Comments


bottom of page