Add to Calendar
top of page

בודק שכר מוסמך וממצאיו: הפרות נפוצות בתחום דיני עבודה

בודק שכר מוסמך המקיים בדיקות שכר שגרתיות לעסקים יכול לתת מידע רב על ההפרות השכיחות ביותר בתחום דיני העבודה. כידוע, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, שמטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה על-ידי הנהגת הליך מינהלי להטלת עיצום כספי על מעסיקים ועל מזמיני שירות, נכנס לתוקפו כבר בשנת 2012, אך עדיין, בבדיקות שכר שמבוצעות ע"י בודק שכר מוסמך, קיימות הפרות הולכות ונישנות של חוקי העבודה בקרב אירגונים רבים ובתחומים שונים. אחת הסיבות לכך היא הקלות בה כל עובד יכול להגיש תלונה באתר משרד העבודה, ולכן עסקים ואירגונים רבים חשופים יותר מאי פעם לקנסות.

החוק מגן על העובדים, ובראש ובראשונה מטרתו להגן על אוכלוסיות עובדים חלשות ומוחלשות כמו עובדי קבלן בתחומי ניקיון, אבטחה וההסעדה, אך לא רק. חרף ההוראות הברורות של משרד העבודה בהקשר של הצגת תלושי המשכורת, הצגת נתונים ושיקוף הפרטים, היום יותר קל לכל עובד ועובד להבין בפירוש מה מגיע לו ומתי מתבצעת הפרה של זכויותיו.

הדרך היעילה והטובה ביותר להימנע מהפרות אלו ואחרות, היא באמצעות שימוש בשירותיו של בודק שכר מוסמך. פעמים רבות ההפרות מתבצעות בשל חוסר ידיעת החוק או תשומת לב של המעסיק או מזמין השירות להוראות החוק, ובדיקה של בודק שכר מוסמך חיצוני תספק לקבלן את הידע הדרוש כדי למנוע הפרות בעתיד – ואם ניתן, אף לבטל או למזער הפרה קודמת רטרואקטיבית. סכומי העיצום הכספי נעים בין 2,520 ש"ח לבין 35,280 ₪, וכאשר מתבצעת יותר מהפרה אחת, אין ספק שמדובר בסכומים לא מבוטלים, אשר יכולים בקלות גם להשפיע על עתידו של האירגון ועל שמו הטוב.


הפרות נפוצות בתחומים שונים של דיני העבודה


פנסיה


מאז שנת 2008 צו הרחבה מחייב הפרשות לפנסיה לכלל העובדים בישראל – ללא קשר לסטאטוס האזרחי ולסוג העבודה. דהיינו, כל עובד שכיר במשק הישראלי מחויב בביטוח פנסיוני. על פי החוק, הפקדת הכספים לגוף המוסדי המנהל את הביטוחי הפנסיוני של העובד/ת, חייבת להתבצע על ידי המעסיק תוך שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית ו/או תוך 15 יום מתום החודש עבורו מועבר התשלום. הפרות נפוצות בתחום הפנסיה אי פתיחת קופות פנסיה לעובדים תשלום מבוטחים בפחות מהמינימום הקבוע בחוק אי־העברת הפרשות לפנסיה בזמן (עד ה15 לחודש)

העונש על הפרה של חוק הפנסיה קיים עיצום ברמה השלישית, שהיא הרמה הגבוהה ביותר. דהיינו, 35,800 ₪ במסגרת עסק ו 17,900 ₪ לא במסגרת עסק.

בודק שכר מוסמך

שעות נוספות


לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, מעביד אינו יכול להעסיק את עובדיו בכל עת ולמשך כל זמן, אלא עליו לעמוד במגבלות מסוימות הקבועות בחוק. החוק כאמור מגביל את מספר השעות שבהן עובד רשאי לעבוד ביום ואף מגדיר יום מנוחה שבועי שבמהלכו לא ניתן להעסיק את העובד.

חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר מהו אורך יום עבודה ומהו אורך שבוע העבודה. הבחינה של מספר שעות נוספות שביצע עובד צריכה להתבצע ברמה יומית וברמה שבועית. התשלום עבור שעות אלו הינו בתעריף פי 1.25 או 1.5 מהשכר הרגיל בהתאם לקבוע בחוק. העסקה בשבת כרוכה בקיומו של היתר כללי או ספציפי.

הפרות נפוצות בתחום שעות נוספות אי תשלום עבור השעות הנוספות תשלום מופחת עבור שעות נוספות העסקת עובדים בשעות נוספות ללא היתר בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה אי ניהול פנקס בדבר שעות נוספות של העובד

העונש: מעביד אשר עובר על החוק ואינו משלם לעובדיו שכר עבור שעות נוספות, מסתכן בקנס של כ-13,000 שקלים בגין כל עבירה, בהגשת כתב אישום נגדו ואף במאסר של עד חודש אחד. כאמור, קיים בעבירה מסוג זה סיכון להרשעה פלילית, אשר מכתימה שמו והמוניטין של אדם.חופשה שנתית לעובדים


חופשה שנתית הינה אחת מהזכויות היסודיות ביותר המוקנות לעובד במסגרת חוקי העבודה ולא ניתן לוותר או להתנות עליה בשום צורה. מספר ימי החופשה השנתית קבוע בחוק וכן בצו הרחבה, שנערך בעקבות המעבר לשבוע עבודה מקוצר (חמישה ימים בשבוע), בהתאם לשנות הוותק של העובדים אצל אותו מעסיק.

הפרות נפוצות בתחום ימי החופשה

אי קיום רישום של ימי החופשה השנתית של העובדים צבירת ימי חופשה חודשית בחסר


דמי הבראה


כידוע, עובדים אשר עובדים לפחות שנת עבודה אחת במקום עבודתם זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה, על בסיס 378 ש"ח ליום במגזר הפרטי ו- 432 ש"ח ליום במגזר הציבורי, כאשר לעובדי קבלן ולעובדים בענפים מסוימים נקבעו תנאים מיטיבים יותר מהתנאים שנקבעו לכלל העובדים. חשוב לדעת כי עובד הזכאי לדמי הבראה ולא קיבל אותם במהלך תקופת עבודתו או בחלקה יכול לתבוע בדיעבד פדיון דמי הבראה רטרואקטיבית עבור השנים שעברו.

הפרות נפוצות בתחום דמי הבראה אי תשלום דמי הבראה לעובד הפחתת הסכום של דמי ההבראה המשולמים לעובד

העונש במקרה של הפרת החובה לשלם את דמי ההבראה במלואם ובמועדם עשויים המעסיק ומזמין השירות לספוג קנס כספי של עד 35,280 ₪ אין ספק שתחום דיני העבודה הוא תחום בעל חוקים רבים והמון מעסיקים ואירגונים לא מכירים את החוקים לעומקם או לא מייחסים תשומת לב מספקת לחוקים, אך בכל שנה מספר הקנסות והעיצומים רק עולה ועולה.

בודק שכר מוסמך אודיט בקרה וביקורת

כיצד נמנעים מקנסות שמתקבלים עקב הפרות בתחום דיני העבודה?

ידיעת החוק ושמירתו יכולים לסייע לכל עסק להמשיך ולהתקיים ללא קנסות או התראות כאלה או אחרות ממשרד העבודה, אך לא תמיד המצב אפשרי.

כיצד ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי?

למעסיקים קיימת הגנה משמעותית: בביצוע בדיקות ע"י בודק שכר מוסמך ככלי יעיל במניעה של הפרות או צימצום ההפרות בתחום דיני עבודה.

לפי התקנות ניתן להפחית את סכומי העיצום הכספי בשיעור של 30% - אם המעסיק הסתמך על בדיקות תקופתיות שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך אשר מונה על פי החוק והתאים את תנאי העבודה של עובדיו לחוקי העבודה, לכן כדאי להזדרז ולהיעזר בשירותיו של בודק שכר מוסמך כבר בימיו הראשונים של העסק.מתי כדאי לקחת בודק שכר מוסמך?

1. אם יש לך עובדים רבים או עובדים המועסקים על בסיס הסכמים מגוונים.

2. אם התקבלו תלונות של עובדים ביחס לתלושי השכר ונמצאו טעויות.

3. אם הוטמעה תוכנת שכר חדשה בארגון.

4. אם קיים חשש כי חשבת השכר אינה בקיאה דיה בדיני העבודה.

5. אם הוטל עליך עיצום ממשרד העבודה לאור ביקורת תוך הטלת עיצום על תנאי במקרה שההפרה תשנה .


מעסיק, בכל הדוגמאות הללו ועוד, זקוק לאישור בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה, אנו באודיט בקרה וביקורת נשמח לעזור גם לך.

Comments


bottom of page