Add to Calendar
top of page

פורום בודק שכר מוסמך - שאלות נפוצות

האם רק מזמיני שירות קבלן בתחומי שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה צריכים להשתמש בשירותיו של בודק שכר מוסמך?

לא. מעסיקים נוהגים לחשוב שרק על מזמין שירות ביחס לעובדי קבלני שירות (ניקיון, שמירה והסעדה) שבחצרותיו, חלה אחריות מנהלית, אזרחית ופלילית. אך לא כך הדבר: חוק הגברת האכיפה חל על מעבידים מכל סוג בגין העסקת עובדיהם. האחריות הישירה של מזמין השירות על עובדי הקבלן חלה ב3 ענפים שירותים: שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה.

האם עובד במשרה חלקית זכאי לפחות ימי חופש מאשר עובד במשרה מלאה? לא. אין קשר להיקף המשרה, אלא רק למספר ימי העבודה.

איזה מידע חייב להופיע בתלוש המשכורת?

 • פרטים על העובד והמעסיק, כגון מספר התאגיד, כתובת מקום העבודה והוותק של העובד

 • היקף המשרה – האם חלקית או מלאה?

 • הבסיס שלפיו משולם השכר - האם לפי שעות, לפי ימים, לפי שבוע עבודה, לפי כמות התוצרת וכו'.

 • תקופת התשלום - התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר

 • מספר ימי העבודה ושעות העבודה בתקופת שבעדה שולם השכר

 • מספר ימי החופשה שנוצלו ויתרתם

 • מספר ימי המחלה שנוצלו ויתרתם

 • השכר ברוטו ונטו, וערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה

 • סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה ובביטוח לאומי

 • פירוט גמול בגין מנוחה שבועית, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה

 • פירוט הניכויים מהשכר לגורמים השונים: מס הכנסה, ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ניכוי לקופת גמל ועוד

בודק שכר מוסמך שאלות נפוצות

על מי מוטל נטל ההוכחה על עבודה בשעות נוספות? התיקון לחוק הגנת השכר העביר את נטל ההוכחה אל המעסיק. על המעסיק להוכיח כי העובד לא עבד בשעות העבודה השנויות במחלוקת.


האם "נושאי משרה" בחוקי העבודה הם רק מנהלים?

לא. הגדרת "נושאי משרה" בחוקי העבודה כוללת בדרך כלל "מנהל פעיל" בתאגיד, שותף (למעט שותף מוגבל), או בעל תפקיד אחר, האחראי מטעם התאגיד, על התחום בו בוצעה העבירה (כמו "מנהל כספים" ,"חשב שכר", או "מנהל כח אדם").


האם אפשר לשלוח תלושי שכר בדוא"ל כברירת מחדל?

לא. יש להודיע על כך בדוא"ל לעובדים ולאפשר למי שיש לו השגות לפנות ולקבל פיזית. יש לכם עוד שאלות בנושא בודק שכר מוסמך (תחום דיני עבודה)?

מוזמנים לכתוב לנו כאן בתגובות ואנו נעדכן את המאמר עם תשובות בהקדם.


שילחו לנו למייל: info@audit-fa.co.il

Comments


bottom of page