ביקורת פנים


ההתמוטטות של חברות רב לאומיות בשנים האחרונות, אשר נבעה בחלק מן המקרים מכשלים בבקרות הניהוליות, הביאה לעלייה בחשיבות המיוחסת לביקורת הפנימית. המבקרים הפנימיים ומחלקות הביקורת הפנימית בארגונים נדרשים כיום לסייע להנהלת הארגון בזיהוי וניהול סיכונים, בייעול תהליכים, בשיפור התרבות הארגונית ולסייע לארגון לעמוד בדרישות הרגולציה.

על מנת לעמוד באתגרים הניצבים בפני המבקרים הפנימיים, הם נדרשים לידע מעמיק בתחומים רבים ולספק פתרונות בקרה יצירתיים המביאים לארגון המבוקר ערך מוסף ויתרון תחרותי.


מהי ביקורת פנים

ביקורת פנימית היא אוסף של פעולות בלתי תלויות ואובייקטיביות של ביקורת וייעוץ המתבצעות על ידי מבקר פנימי. מטרת ביקורת הפנים היא להפנות קשב של מנהלים ועובדים בארגון לסיכונים בתפקוד הארגון, להוסיף ערך ולשפר את הבקרות הניהוליות כדי לצמצם את הסיכונים הללו. ביקורת פנים בחברה נועדה להבטיח קיום של יעדי האירגון, שמירה על כספו ורכושו של האירגון, לוודא כי תהליכי עבודה של המנהלים והעובדים מבוצעים באופן יעיל , חלוקת אחריות וסמכויות, יצירת איזונים ובלמים ועוד. כמו כן, אפקטיביות תהליכים של ניהול הסיכונים, בקרה, פיקוח וממשל תאגידי גדלה בעזרת עבודת הביקורת הפנימית.

 

 

ביקורת פנים לחברות  - מיקור חוץ
 

חוקים שונים מטילים על הארגונים למנות מבקר פנים ולערוך ביקורת פנימית בארגונם. כך לדוגמא: חברות ציבוריות, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים בשוק ההון, עמותות בהיקף כספי גדול ועוד.

אנו באודיט מבצעים ביקורת פנים בחברות ציבוריות, ביקורת פנים בחברות פרטיות, ביקורת פנים בגופים פיננסיים, ביקורת פנים בעמותות ומלכ"רים וביקורת פנימית ברשויות המקומיות.

עם ניסיון של למעלה מעשור כמבקרי פנים יש לנו את הידע המעשי והתיאורטי כדי לבצע עבודת ביקורת פנים ארגונית בצורה הטובה ביותר.

ביצוע ביקורת פנים מתבסס על שיטת עבודה סדורה שבמסגרתה מתבצע תיאום בין כלל הדרישות הרגולטוריות המוטלות על החברה, הקצאה יעילה ואפקטיבית של אמצעים, ייעול ופישוט תהליכים,  ומתן אפשרות להנהלת החברה להתמקד בליבת העשייה.

אנו מיישמים הלכה למעשה שיטות עבודה בה המבקר הפנימי מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהארגון הפועל בשיתוף פעולה וסינרגיה מלאה עם מנהלים, עובדים וחברי הדירקטוריון, תוך ביצוע עבודת ביקורת מקצועית ומעמיקה.


שירות זה של ביקורת פנימית באודיט מספק מענה מקיף ויצירתי: אנו מציעים ללקוחותינו עזרה בפרוייקטי ביקורת פנים נקודתיים וכן שירותי מיקור חוץ של ביקורת פנימית, ומכהנים כמבקרי פנים בחברות ציבוריות, חברות ממשלתיות, פרטיות, גופים פיננסיים, עמותות ומלכ"רים.

אנו באודיט בקרה וביקורת מאמינים כי ביקורת פנימית יעילה נשענת על עבודה בינתחומית (אינטרדיסיפלינרית), ועל כן מעסיקים עובדים מתחומים שונים המתמחים במגזרי פעילות מגוונים על מנת לספק ללקוח תמונת מצב מלאה ומקצועית.


במחלקה צוות מומחים מתחומים שונים ובהם: חשבונאות, כלכלה, משפטים, תעשייה וניהול, מערכות מידע ועוד, המביא עמו ראייה עסקית רחבה וניסיון רב. המחלקה מקפידה על רמה מקצועית גבוהה, ביקורת עצמית ועבודה מדויקת תוך עמידה בלוחות זמנים, חתירה למצוינות ודאגה כוללת לאינטרסים של הלקוחות.

 


ביקורת פנים - סיוע וליווי למבקר פנימי

זה למעלה מעשור שחברת אודיט מלווה ומסייעת למבקרים פנימיים מכהנים במתן שירותים מקצועיים בתחום הביקורת הפנימית. השירותים ניתנים למחלקות ביקורת פנימית ולמבקרים פנימיים בתאגידים בעלי היקפי פעילות משמעותיים ומהותיים, ביניהם תאגידים ממשלתיים.

במקרים אלו, פעילות הביקורת כפופה ומונחית על ידי המבקר הפנימי בארגון, תוך תיאום מלא עימו. הסיוע והליווי ניתנים על פי צרכיו המשתנים של האירגון ושל המבקר הפנימי ובהתאמה מלאה לדרישות ספציפיות.
 

יתרונות ביקורת פנימית

  • למבקר הפנים רצון ומוטיבציה גבוהה להשגת מטרות הארגון

  • מבקר פנים יכול לשפר את יכולת הארגון לאתר סיכוני מפתח ולהבין השלכותיהם

  • זיהוי ושיתוף של סיכונים חוצי ארגון בזמן אמת

  • העסקת מבקר פנים מאפשר התמקדות גדולה יותר של ההנהלה בנושאים מהותיים

  • במסגרת תפקידו, מבקר הפנים צופה מראש משברים בארגון ובכך עוזר למניעתם

  • מבקר פנים מכיר ומבין את הארגון, עובדה התורמת לשיפור הבקרה של הארגון

  • מבקר פנים מומחה ובעל ידע וניסיון בתחומי ממשל, סיכון ובקרה

  • מבקר הפנים הינו גורם בלתי תלוי
     

ביקורת פנימית לעומת ביקורת חיצונית


קיימים מספר הבדלים מהותיים בין ביקורת פנימית לביקורת חיצונית. הנה הם לפניכם:

מטרת הביקורת - ביקורת חיצונית משמשת לצורך מתן חוות דעת על דוחות כספיים בעוד שהביקורת הפנימית משמשת כשירות להנהלת הארגון, בדיקת עמידה בחוקים, טוהר המידות, יעילות וחיסכון.
מינוי - מבקר חיצוני מתמנה ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות בעוד שמבקר פנימי מתמנה על ידי דירקטוריון החברה בהמלצת ועדת הביקורת.

תחום הביקורת -  מבקר חיצוני ייבצע עבודתו על פי תקני הביקורת המקובלים של לשכת רו"ח וכן על פי חוק רו"ח ותקנותיו תוך כדי התמקדות בתחום הכספי והדיווח. לעומתו, מבקר פנימי מחויב לעמידה בחוק הביקורת הפנימית ובהתאם לכללים המקצועיים שנקבעו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים. הביקורת של מבקר פנים מקיפה וכוללת גם היבטים חשבונאיים וכן תחומים נוספים הנקבעים על ידי הדירקטוריון.

השכלה -  בתפקיד מבקר חיצוני יכול לשמש רק רואה חשבון כהגדרתו. בתפקיד מבקר פנימי יכול לשמש גם מי שאינו רואה חשבון, זאת בתנאי שיימלא אחר הדרישות של סעיף 3 (א) לחוק הביקורת הפנימית.

זמני עריכת הביקורת - מבקר חיצוני עורך ביקורת בד"כ בסוף שנה (לאחר תום שנת הכספים) וסקירה במהלך תקופות הרבעון (זמנים מוגדרים). לעומתו, מבקר פנימי עורך ביקורת שוטפת כל השנה ומהווה חלק אינטגרלי מהמערכת הארגונית.

מוזמנים לתאם איתנו פגישת ייעוץ ללא התחייבות 
טלפון: 03-5616303 | מייל: info@audit-fa.co.il